Ewa Zarzycka

MAŁE ROZDZIAŁY O DUŻYM ZNACZENIU
(wszystko jak dawniej lecz na nowo opisane)

Bałtycka Galeria Sztuki w Ustce
25 styczeń - 2 marzec 2008

IMG_7919 IMG_7924 IMG_7926 IMG_7928 IMG_7944 IMG_7949 IMG_7952
IMG_7955 IMG_7957 IMG_7958 IMG_7962 IMG_7967 IMG_7969 IMG_7970
img_7998 img_8000 img_8001 img_8003 img_8004 img_8005 img_8007
img_8009 img_8012 img_8015 img_8016 img_8017 img_8019 img_8023
img_8025 img_8031 img_8034 img_8039 img_8044 img_8046 img_8048
img_8054 img_8057 img_8059 img_8060 img_8064 img_8065 img_8066
img_8067 img_8068 img_8072 img_8074 img_8082 img_8083

Ewa Zarzycka ukończyła studia we wrocławskiej PWSSP ( obecnie ASP ) w 1978 roku, mieszka w Lublinie i czasem w Kazimierzu Dolnym. Z tytułów jej licznych wystąpień i realizacji w wielu miejscach sztuki w Polsce ułożyć można zarys intrygującego eseju łączącego powagę i intelektualną dociekliwość z postawą ironicznego dystansu.

"Najnowsza wystawa Ewy Zarzyckiej na pierwszy rzut oka może wydawać się rodzajem wizualnej i filozoficznej medytacji nad tym, co intymne i kameralne. Jednak to, co ukazane jest w skali mikro, jest także odpowiednikiem makro-rzeczywistości. Przedmioty i obrazy - dzięki swej symboliczności oraz odpowiedniej kontekstualizacji, pozyskują uniwersalny wymiar. Artystka prezentuje w galerii swoje miejsca pracy i codzienne rekwizyty, którym towarzyszą rysunki, mapy, wykresy i globusy. Domowa atmosfera wystawy odbija personę i artystkę, ale też uwidacznia sieć relacji jakie nawiązuje ona z bliskimi i ze światem. Projekt Ewy Zarzyckiej ma również tę zaletę, że wartościuje sztukę jako jeden z uprzywilejowanych dyskursów, bo dysputa może być wiedziona zarówno w języku nauk ścisłych jak i w alfabecie najprostszych emocji towarzyszących nam w rozmowie przy stole. W ten oto sposób 'małe rozdziały' konstruują narrację o 'dużym znaczeniu'."

Roman Lewandowski

"Performances Ewy Zarzyckiej to swoiste opowieści o sztuce. Składają się z rozważań związanych z powstawaniem sztuki, zawierają dociekania o postawach ludzi sztuki, o ich wątpliwościach i decyzjach. To rodzaj myślowej wędrówki po obszarze między sztuką a potocznym życiem, przenikniętej fascynacją procesem refleksji nad sztuką. Ewa Zarzycka posługuje się w swoich opowieściach wykresami, planami i przestrzennymi modelami o ujmującej prostocie. Przywołuje ponadto zarówno rzeczywiste fakty, jak i elementy fikcji, uwypuklające podskórną wymowę tych faktów. jest to rodzaj komentarza do twórczości własnej i innych artystów, prowadzonego pośród licznie zgromadzonych przedmiotów i ręcznie pisanych tekstów, stanowiących w sumie lekko ironiczną inscenizację 'warsztatu pracy' artysty. Ze wszystkich tych elementów, jak z kart w trakcie składania pasjansów, buduje układy pojęć i refleksji przenikniętych dążeniem do prawdy i autentyczności"

Grzegorz Borkowski

Wybrane wystawy indywidualne: