WRO 01 - EKRANY / SCREENS

Biennale Sztuki Mediów WRO jest największym przeglądem sztuki elektronicznej i komputerowej w Polsce i Europie Środkowej. Od pierwszej edycji w grudniu 1989 roku WRO przedstawia przemiany sztuki i kultury w dobie cybertechnologii oraz krytyczną perspektywę ich interpretacji.
Hasło przewodnie tegorocznego IX Międzynarodowego Biennale WRO 01 wyraża charakterystykę obecnej sytuacji sztuki medialnej, z jednej strony zafascynowanej szybkim rozwojem horyzontów poznawczych, ekspresją i energią komunikacji; z drugiej zaś występowaniem tak wszechobecnym, że aż banalnym , EKRANÓW (komputerowych, telewizyjnych, projekcyjnych)- ograniczających te horyzonty przez swą estetykę wynalazków leciwych, a jednocześnie ciągle jeszcze koniecznych i niezastąpionych.
Różnorodne podejścia do zagadnienia ekranu, percepcji, odbioru, wyjście od odtwarzania zapisu do współuczestniczenia widza w kreacji, ukazuje przygotowany program składający się w dużej mierze z prac prezentowanych i nagrodzonych podczas ostatniej edycji WRO w maju 2001.

WRO jest festiwalem organizowanym od 1989 roku przez Open Studio/WRO oraz Fundację Centrum Sztuki Mediów WRO. Dyrektor artystyczny Piotr Krajewski, dyrektor programowy Violetta Kutlubasis-Krajewska, dyrektor organizacyjny Zbigniew Kupisz.

Prezentację WRO w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej poprowadzi Piotr Krajewski.

Piotr Krajewski

[email protected]
www.wro.art.pl

PROGRAM POKAZU:
dokumentacja video i CD-Rom WRO 01:
Alex Sanjurjo Rubio, Ventilar (Hiszpania), 2001, CD-ROM
Gameboyzz Orchestra Project (Polska) 2001, performance
Anna Płotnicka - net.performance na życzenie, 2001
Romy Achituv, Camille Utterback - Text Rain USA, 1999

wybór prac konkursowych:
Dan Geesin and Esther Rots, The Garden (Wielka Brytania-Holandia); 1999, video, 11:00
BIT - Bureau of Inverse Technology, BIT Plane (USA); 1999, video, 13:00
(n:ja), Rewind (Austria); 2000, video, 5:00
Andreas Gedin, Gemini (Szwecja); 2000, video, 9:09
Oliver Pietsch, Heroes (Niemcy); 2000, video, 10:00
Anita Sarosi, Dragon (Węgry); 1999, video, 3:40
Andrzej K. Urbański, Bardosphere (Polska), 2000, video, 11:00
Anita Malmqvist, Super Natural (Szwecja), 2000, video, 14:00