Valentina Torrado (Montevideo, Uruguay)
Alfredo Mena (Zaragoza, Spain)
Je suis

Wernisaż: 19.06.2009, godz. 19:00, Bałtycka Galeria Sztuki w Ustce
Wystawa czynna do 12.08.2009.

img_2365 img_2366 img_2367 img_2371
img_2372 img_2377 img_2380 img_2383 img_2385 img_2390 img_2391 img_2395 img_2396
img_2397 img_2398 img_2399 img_2400 img_2401 img_2402 img_2403 img_2406 img_2414
img_2421 img_2425 valentina1 img_2453 img_2456 img_2457 img_2458 img_2462 img_2465
img_2466 img_2468 img_2469 img_2470 img_2472 img_2480 img_2484 img_2485 img_2486

Je suis to artystyczny projekt badający zagadnienia związane z komunikacją poprzez sztukę. Głównym obszarem działań Valentiny Torrado i Alfredo Mena jest performance polegający na multiplikowaniu fikcyjnych postaci; artyści odgrywają wymyślone przez siebie role w różnych miejscach na świecie. Je suis to socjologiczno-kulturowa propozycja badania miejsca poprzez sztukę.

Je suis jest quasi teatralną grą. Poprzez symulacje oraz odgrywanie przewrotnych postaci artyści projektują i budują przestrzeń miejską, wprowadzając do niej dysfunkcję. Podobnie do działania tajnych agentów, wkradają się oni do potocznego życia, wprowadzając do niego element dysfunkcjonalności.

Projekt - poprzez wizualną dokumentację działań - stara się snuć narrację na temat zależności oraz relacji zachodzących w społeczeństwie. Dokumentacja performance (wystawa w galerii) opowiada historię o różnorodnych postawach, modelach funkcjonowania w społeczeństwie, które pojawiają się w momencie "napaści" artystów na przestrzeń codziennego życia. Torrado o Mena badają napięcie pomiędzy publicznym - zastanym, a stworzonym charakterem, postacią (rozpatrywaną jako działanie artystyczne).

Projekt tworzy nowe kulturowe odniesienia i tym samym próbuje odkryć, zdemaskować elementy specyficzne dla danego społeczeństwa. Elementy, które w wyobrażeniu ludzi z danej grupy stanowią o ich odmienności. Artyści, prowokując sytuacje, przyglądają się reakcji publiczności, gdy nowe egzotyczne postaci przerywają spokój i rutynę dnia codziennego. Jakie są wartości w relacjach, które wyrastają z tych akcji?

Je suis składa się z dwóch konkurujących ze sobą części: pierwsza to eksploracja wybranych przestrzeni, gdzie fikcyjna postać odgrywa rolę w przestrzeni zarówno publicznej jak i prywatnej. Druga część jest natomiast dokumentacją działań, wystawą pokazywaną w galerii, w kraju, gdzie powstały postaci. Po każdym performance, ślady, które pozostawili artyści będą uwiecznione na fotografiach i zaprezentowane poprzez videoinstalacje w miejscu sztuki.

Je suis Felicia
Berlin/ Magdeburg, Germany (2006)

Je suis Morgana
Montevideo/Minas/José Ignacio, Uruguay (2007)

Je suis Olimpia
Pueblo de Belchite/Zaragoza, Spain (2007)

Je suis Islandia
Berlin, Germany (2008)