Grażyna Tereszkiewicz
GEOGRAFIA INTYMNA

wernisaż: 02.07.2010, godz. 18:00
Galeria Kameralna, Słupsk, ul. Partyzantów 31a
Wystawa czynna do 29.08.2010.

03 04 05 06 07 08 09 10 img_1583
img_1584 img_1586 img_1588 img_1589 img_1590 img_1591 img_1592 img_1649 img_1594
img_1595 img_1596 img_1597 img_1598 img_1599 img_1600 img_1601 img_1602 img_1603
img_1604 img_1605 img_1606 img_1607 img_1608 img_1609 img_1610 img_1611 img_1612
img_1613 img_1614 img_1615 img_1616 img_1617 img_1618 img_1619 img_1620 img_1621
img_1622 img_1623 img_1624 img_1625 img_1626 img_1627 img_1628 img_1629 img_1630
img_1631 img_1632 img_1633 img_1634 img_1635 img_1636 img_1637 img_1638 img_1639
img_1640 img_1641 img_1642 img_1643 img_1644 img_1645 img_1646 img_1647 img_1648

Grażyna Tereszkiewicz pracuje cyklami. W swoich obrazach, fotografiach i pracach wideo, a także w performance, odwołuje się do problematyki (nie)zakotwiczenia i (nie)tożsamości w aspekcie przemijania i zmieniających się gier językowych - topografii, geografii i wszelkiej innej grafii...
Projekt Geografia intymna powstawał w ciągu ostatnich dwóch lat. Artystka - najwyraźniej - starała się w nim zawrzeć sumę swych estetycznych poszukiwań oraz mentalnych doświadczeń związanych z konstruowaniem (i testowaniem) idei cielesności i tożsamości. Obszary te są przez autorkę unaoczniane jako matryce obrazu, których egzemplifikacją jest dosłowne i metaforyczne płótno. W rękach artystki staje się ono jednocześnie tekstem i medium, w których przegląda się i odbija efemeryczność oraz przygodność zarówno ludzkiej egzystencji, jak i towarzyszących jej rekwizytów i parafernaliów. Płótno pełni tutaj rolę i rangę całunu obrazującego przestrzenie intymności. Składają się na nią artykułowane i zapamiętywane (oraz zapominane) mapy, punkty orientacyjne, ślady i drogowskazy. Wszystkie one są symbolami, które - można powiedzieć za Shunryu Suzuki - wyłaniają się z pustki i ponownie powracają do pustki... Zaprzęgnięta w nie cielesność i związane z nią rytuały znajdują swoje emblematyczne odbicie w malarstwie, fotografii czy działaniach akcyjnych. Są to gesty i figury często odwołujące się do symboli i archetypów związanych z transgresją - tylko cienka linia oddziela w nich życie od śmierci, ciszę od krzyku, nicość od formy. Za pośrednictwem ich epifanii - podobnie jak przy pracy nad koanem zen - można, być może, przejść przez bramę afirmatywnej pustki...

Roman Lewandowski

Grażyna Tereszkiewicz urodziła się w 1967 roku. W latach 1992 - 1997 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskała dyplom z malarstwa. Zajmowała się arteterapią dzieci niewydolnych wychowawczo, a także pracowała jako dziennikarz, autor programów o sztuce i szef redakcji w jeleniogórskim oddziale telewizji sieci Polsat. W latach 2009-2010 współpracowała z Galerią Klimy Bocheńskiej w Warszawie. Jako kuratorka zorganizowała m.in. wystawy zbiorowe "Blue" (Galeria Środowisk Twórczych w Bielsku-Białej i Galeria Kameralna BGSW Słupsk) oraz "Kilkanaście koanów na (nie)istnienie" (Galeria Kameralna BGSW Słupsk i Galeria BWA Jelenia Góra). Zajmuje się malarstwem, fotografią, wideo i performance.