Andrzej Szulc

LI TYLKO GRZESZNIKIEM JESTEM

06.09.2002 - 20.10.2002
GALERIA KAMERALNA

Andrzej Szulc
Urodzony w ŁODZI 20.08.1946 roku. Absolwent PWSSP we Wrocławiu oraz Podyplomowe Studium Scenografii TV-Teatralno-Filmowej przy ASP w Warszawie.
Działalność w zakresie malarstwa sztalugowego, rysunku, projektowania plastycznego, scenografii.
Liczne realizacje teatralne w kraju i za granicą RFN-Castrop-Ranxell, Austria-Schanberg.
Uczestnik oraz Komisarz Międzynarodowych Plenerów Młodych w Miastku.
Malarstwo i akcje plenerowe połączone z odczytami - "O timbrze", O otyłości", "O zaistnieniu ognia", "Pojedynek", "Pety". Obok działalności plastycznej działalność literacka. Autor nagrodzonych w piwnicy poetyckiej "Bastard" - Wrocław 1970 (nagroda główna oraz publiczności). Autor dwóch dramatów teatralnych - "Pieknotyła", "Pakiety", esejów poetyckich i erotyków. Twórca autorskiego spektaklu plastycznego pt. "Serum" - Konin 05.1974r. Współtwórca, projektant oprawy plastycznej widowisk plenerowych teatru "Rondo" w Słupsku. Uczestnik plenerów "M - jak morze" w Ustce.
Projektant i wykonawca wielu realizacji w zakresie malarstwa architektonicznego, herbów, witraży na terenie woj. słupskiego.


Ważniejsze nagrody:
 • Grand Prix za scenografię do "Wielkiego Małego Króla" wg J. Korczaka (Wałbrzych),
 • Nagroda specjalna za scenografię do "Królowej Śniegu" Andersena, III Biennale Sztuki dla Dziecka - Poznań 1977r.,
 • II i III nagroda w konkursach na Dzieło Roku Słupsk, Koszalin (1978-88)
 • prace w posiadaniu Galerii i osób prywatnych w kraju i za granicą (malarstwo, grafika, rysunek)

 • Maj, czerwiec 1992r. udział w wystawie zbiorowej sztuki polskiej w Lozannie i Zurychu (rysunek, malarstwo)

 • Pierwsza muzealna ekspozycja - Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi (1965 r.) - wystawa malarstwa najlepszych maturzystów.
 • Mikroplenery - Górzno (1991, 1992) (dwukrot.), Luboradza (1996)
 • Plener w Łebie - 1998
 • Prezentacja (komisarz) obrazów kolegów i własnych w Muzeum Sztuki - Królewiec (podziękowania Konsula)
 • Udziały: Triennale Rysunku - Wrocław - 1993, Biennale Grafiki - Kraków 1996 (kserografy)
 • Autor artykułów o sztuce i reklamie - Głos Pomorza 1990-1991 także o Stanisławie Witkiewiczu i wystawach młodych twórców
 • 1996 - Plener malarski we Włoszech - 5 prac w posiadaniu Galerii Etruskiej w Lido digli Estensi
 • Autor dwu tomików rysunków satyryczno-obyczajowo-erotycznych pt. "Łaskawość płci", "Łamanie konwenansów" uhonorowany członkostwem rzeczywistym i legitymacją Nr 218, przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury - rok 2001
 • Dom Książki - Warszawa 1998 - akcja: rysunki satyryczne na temat kapeluszy (70x100) - promocja sztuki kapeluszniczej Ryszarda Wrzesińskiego-Porthosa - połączona z aktyl-jazz wg pomysłu A. Szulca
 • "Szyba Jednego Wiersza" - pomysł i realizacja - Młodzieżowe Centrum Kultury - Słupsk - cotygodniowa, wielkoformatowa prezentacja wybitnych poetów oraz jubileuszowego, papieskiego przesłania do artystów (1999-2000)
 • Udział w wystawie pokonkursowej "Postawy roku" w Herne i Castrop-Rauxel (RFN - 2001)
 • Udział w wystawie z okazji 90-lecia ZPAP prezentującej prace kol. Oddziału Słupskiego i Koszalińskiego - Koszalin 2001
 • Papiery - Patent - Nr 177236 - Taśma do wprowadzania leków (zwłaszcza onkologia) 08.12.1999r.
 • Autor sztuki teatralnej dla dzieci i młodzieży pt. "O Wiatraku Śmieszku" (śpiewogra)
 • Prace z ostatniego okresu w posiadaniu osób prywatnych w Nowym Jorku, Waszyngtonie (doradca Prezydenta Busha - seniora), Bordeaux (Francja), Victoria (Austria), Kolonia (RFN)
 • "Łaskawość płci", "Łamanie konwenasów" - Biblioteka Publiczna Słupsk, Muzeum Karykatury - Warszawa, Wyższa Szkoła Filmowa i Teatralna - Łódź
 • Udział w wystawie "Sacrum w sztuce - Znaki czasu" Koszalin
 • Zasłużony Działacz Kultury w czasie minionym
 • 4-krotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Ostatnio w 1998 roku ze wskazaniem na realizację przyjętego kierunku działania
 • Uhonorowany stałą ekspozycją w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na wystawie "Polscy Abstrakcjoniści"
 • Muzeum Narodowe, Łódź - wystawa stała najl. scenografii teatralnych (lalki z "Diabła Boruty"), autor, reż. Stanisław Szulc i "Królowej Śniegu" Ch. Andersena - teatr w Lublinie.