SUMA=RӯNICA

Galeria Kameralna
17.04-20.05.2008


SUMA=RӯNICA

BARTOSZ BK, IGA CHEMISKA, MICHA CIESIELSKI, PAWE DYMEK, MATEUSZ FABIANIAK, MONIKA HOTYN, PAULINA KMINIKOWSKA, INEZ KRUPA, DARIA KWAPNIEWSKA, KARINA MAJCHRZAK, MACIEJ MERONIUK, JOANNA MISZCZAK, AGNIESZKA LEPACKA, MARTYNA LUBISKA, SANDRA UKASIK, PAWE NOSAL, AGNIESZKA PIEKARSKA, AGATA ROGOWSKA, KATARZYNA SZATKOWSKA, KAROL SZOTT, ARKADIUSZ TROCHA, BARBARA WYSMYK, GABRIELA UKOWSKA

PRACOWNIA RZEBY PROF. MARCINA BERDYSZAKA
INSTYTUT WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALISKIEJ

img_9504 img_9505 img_9506 img_9508 img_9510 img_9511 img_9512 img_9516 img_9520
img_9527 img_9528 img_9531 img_9532 img_9534 img_9536 img_9537 img_9539 img_9540
img_9541 img_9542 img_9543 img_9544 img_9546 img_9547 img_9548 img_9551 img_9553
img_9554 img_9558 img_9560 img_9561 img_9562 img_9564 img_9565 img_9566 img_9567
img_9568 img_9569 img_9570 img_9571 img_9573 img_9574 img_9575 img_9577 img_9579
img_9581 img_9582 img_9584 img_9585 img_9586 img_9587 img_9574 img_9575 img_9577

Wystawa jest prezentacj rnych postaw twrczych studentw, z ktrymi miaem i mam przyjemno pracowa. Prezentacja ta nie jest prb zilustrowania programu pracowni i realizowanych w niej zada. Nie jest te zbiorem ronych odpowiedzi na okrelone zadanie. Wystawiane prace s wynikiem samodzielnie podejmowanych problemw z najrniejszych obszarw czsto nie majcych bezporedniego zwizku z charakterem obranego kierunku. Realizacje te s czsto analiz jakiego problemu, ktrego rezultat zostanie wykorzystany na przykad w projektowaniu form uytkowych czy architekturze.
Techniki realizacyjne s rwnie wyborem studentw od prac majcych charakter makiet czy obiektw, fotografii po filmy. Dziki tej sumie jak stanowi pokaz moemy zaobserwowa i wzajemnie podzieli si rnicami, ktre s najbardziej wartociowe.

Marcin Berdyszak