29 maja - 31 lipca 2008, Galeria Kameralna, Baszta Czarownic, Ba�tycka Galeria SztukiKarolina Szymanowska

Ur. w 1982r. Studentka V roku Akademii Sztuk Pi�knych we Wroc�awiu; Kierunek: Rze�ba. Studia w pracowniach prof. Leona Podsiad�ego i prof. Gra�yny Jaskierskiej-Albrzykowskiej (pracownia dyplomuj�ca).

Wybrane wystawy:
2005 Survival Wroc�aw
2007 Buduar Wroc�aw
2008 Lalka Wroc�aw