29 maja - 31 lipca 2008, Galeria Kameralna, Baszta Czarownic, Ba�tycka Galeria SztukiMicha� Frydrych

Ur. w 1980r. Absolwent Akademii Sztuk Pi�knych w Warszawie; Wydzia� Malarstwa. Praca dyplomowa w pracowni prof. Jaros�awa Modzelewskiego, aneks do dyplomu w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej u prof. Miros�awa Duchowskiego.

2006 udzia� w wystawie zbiorowej Farba Z Nosa, Galeria Kuluary, Warszawa
2006 udzia� w wystawie zbiorowej Magazyn Sztuki, Wizytuj�ca Galeria, Warszawa
2007 udzia� w wystawie zbiorowej Love jak M Galeria Kuluary, Warszawa
2007 wystawa indywidualna Dziura w ca�ym, Galeria m2, Warszawa