29 maja - 31 lipca 2008, Galeria Kameralna, Baszta Czarownic, Bałtycka Galeria SztukiDiana Diczew & Paweł Szeibel

Paweł Szeibel
Ur. w 1983 r. Student V roku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach; Kierunek: Malarstwo. Realizuje pracę dyplomową w pracowni malarstwa prof. Jacka Rykały. Uczestnik programu C.O.A.L.- from Carboniferous to Open-eyed Artists on Landscape.

Diana Diczew
Ur. 23 w 1983r. Studentka piątego roku grafiki warsztatowej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom realizuje w pracowni grafiki cyfrowej prof. Adama Romaniuka. W roku akademickim 07/08 na stażu w pracowni prof. A. Romaniuka. Ubiegłoroczna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także uczestniczka programu Socrates-Erasmus: pięciomiesięczna nauka na Universidad Castilla La Mancha (Facultad de Bellas Artes) w mieście Cuenca w Hiszpanii. Zajmuje się grafiką, animacją, instalacją. W roku 2007 wystawia indywidualnie w Hiszpanii. Bierze udział w wystawach, warsztatach, projektach artystycznych krajowych i międzynarodowych.