29 maja - 31 lipca 2008, Galeria Kameralna, Baszta Czarownic, Ba�tycka Galeria SztukiMaksymilian Cie�lak

Ur. w 1983r. Absolwent Wydzia�u Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Sk�odowskiej w Lublinie; Kierunek: Malarstwo. Praca dyplomowa zrealizowana w pracowni prof. Adama Styki pod kierunkiem S�awomira Tomana.

Wystawy zbiorowe:
2004 Obrazy elementarne, M�ode Forum Sztuki Galerii Bia�ej, Lublin
2005 Fotograficzna interpretacja, Klub Centrala, Lublin
2004, 2005 Mi�dzynarodowy konkurs Autoportret, wystawa pokonkursowa, Muzem Regionalne w Stalowej Woli (dodatkowe pokazy w Krakowie Lwowie)
2006 Pozaginania rysunkowe - gra o wszystko, CK Lublin
2007 Nova fala (I edycja), M�ode Forum Sztuki Galerii Bia�ej, Lublin