Dariusz Zatoka

Urodzony w 1979 r. w Czarnkowie. Ukończył studia w zakresie Komunikacji Wizualnej na Wydziale Grafiki ASP w Poznaniu. Dyplom u prof. Mirosława Adamczyka. Zajmuje się fotografi±, video-instalacj±, rysunkiem i projektowaniem graficznym. W ramach programu Socrates Erasmus przebywał na stypendium we Francji na Uniwersytecie w Rennes, odbył także staż w Rencontres Internationales de la photographie en Arles.Eryk mówi Lauren, że chociaż ze sob± spali, on i tak nie zostawi Stephanie. Lauren jest jednak bardzo pewna siebie. Uważa że to tylko kwestia czasu.

Odpoczynek - fragment