Aleksander Ryszka

Urodzony 03.03.1983 r. w Warszawie. W 2002 roku rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Obecnie jest na piątym roku w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.Derek