Krawczyk / Kubiak

Lidka Krawczyk (ur. 1979) medioznawczyni, krytyczka kultury, związana ze środowiskiem Ha!artu, zajmuje się tematyką gender studies, jest redaktorką dwóch pism internetowych: uniGender oraz teksty.bunkier.com.pl, związania z krakowską galerią nova. Pracuje w Bunkrze Sztuki w Krakowie. Brała udział w międzynarodowych warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie SAOZ oraz Goethe Institut w Krakowie w ramach Projektu Wzgórza w Lipnicy Murowanej (1999, 2000, 2001) oraz w Międzynarodowych Warsztatach Twórczych Vincenty. Uczestniczyła także w XIV Biennale Sztuki dla Dziecka (Poznań, 2003) z projektem XX/XY - tożsamość.

Wojtek Kubiak (ur. 1978) absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, od 2003 roku asystent w macierzystej uczelni, jego dwa obrazy znajdują się w częstochowskiej kolekcji Znaki Czasu, stypendysta Ministra Kultury w latach 1999, 2003/2004, laureat stypendium Prezydenta Miasta Krakowa w 2005 roku, nominowany do nagrody im. Gepperta i nagrody Arteonu. Realizuje wspólne projekty z Lidią Krawczyk.Pasywne. Więzi rodzinne - fragment