Katarzyna Kmita-Pukocz

Urodzona w 1972 r. w Nowej Rudzie. Studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 1996 r. uzyskała dyplom z malarstwa. Studia w pracowniach prof. Józefa Hałasa i prof. Stanisława Kortyki (pracownia dyplomująca) oraz w pracowni prof. Andrzeja Basaja, gdzie zrealizowała aneks do dyplomu z grafiki artystycznej. W swoich pracach na nowo interpretuje wizualne elementy zachodniej popkultury, umieszczając je w bliskich jej artystycznych kontekstach.Bikini