Jarek Jeschke

Urodzony 10.03.1977 r. w Kożuchowie. Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierunek: Malarstwo. Praca dyplomowa zrealizowana w pracowni malarstwa prof. Stanisława Kortyki.



Low Battery