Anna Łoskiewicz


 

"Pochowani przyjaciele"

Przestrzeń miejska posiada w sobie fascynującą jednorodność, chodniki, murki, słupki, śmietniki, oraz doniczki wszystkie te obiekty wykonane są z jednej przedziwnej szarej materii. Fascynująca jest również niesłychana ilość, wielość miejskich form wykonanych z tej szarej masy, różnorodność ich kształtów i funkcji - (a raczej jej braku). Obecność owych tworów jest czysto abstrakcyjna, ich formy przywodzą na myśl różne skojarzenia...
Szczególnie zabsorbowały mnie donice, wypełnione ziemią, pomieszaną z brudem, kryjące w sobie znacznie więcej niż nasiona kwiatów, (bowiem rzadko są w nich kwiaty) stanowią one inną wyodrębnioną przestrzeń, są martwe, i w swoich proporcjach przypominają groby, trumny, lub inne przestrzenie przeznaczone do chowania, jednak może nie koniecznie ludzi czy innych martwych ciał. Częścią mojej pracy jest również tytuł (pochowani przyjaciele) będący pewna grą językowa, pochowani oznacza, bowiem również schowani, (schowani przyjaciele, którzy może siedzą sobie właśnie w doniczkach) tak, więc całość jest pewna grą ze śmiercią i zabawą w chowanego, donice mogą w sobie ukryć wiele.......
Dziecinna kolorystyka, podkreśla charakter zabawy i wprowadza pewien bajkowy mrok, Niektórzy przyjaciele schowali się niedokładnie zostawiając po sobie ślady.........
Format: (pojedynczej foty) 60 x 90cm"monstres"

Projekt naprawiania zepsutych przedmiotów, które są biedne i smutne.
Format: 50x70 cm

[powrót]