Monika Koźlakowska
Autorka: Poezji, prozy, grafik, mini psychodram pokazowych (kabarety, happeningi, zdarzenia nienazwane) kostiumów i przebrań, oraz wszelkiego rodzaju projektów sztuki nigdy-do-końca-zrzeszonej.

Zainteresowania:

Zdarzenia:

ŻENADA
wiosna 1998 - lato 1999. Współudział w przedsięwzięciu: kabaret "Żenada". Autorstwo tekstów, kostiumów, aranżacji, pseudo-aktorstwo sceniczne, nierząd dusz. Kabaret miał dwie premiery: pierwsza w maju 1998 w koncertowni squatu Rozbrat i druga w czerwcu 1999 w Teatrze Ósmego Dnia. Publiczność przyjęła wszystko entuzjastycznie ponieważ była tendencyjna.

STUŁBIA
Okolica marca 1999. Finał projektu poetycko-graficznego "Stułbia" zawierające wiersze, prozę, kolarze wielozadaniowe oraz komiksy dotyczące obronności kraju. Współudział. Autorstwo wiersza, prozy, kolarzy i cała oprawa graficzna wykonana w 100% ręcznie, przy użyciu tradycyjnych, punkowych metod: kleju i nożyczek.A4 Nakład ksero- ok.100 egz.

KINO WYOBRAŹNI
W tej samej okolicy co poprzednio: premiera autorskiego montażu słowno-muzycznego na głos i dwa magnetofony. " Odlotowe cięcie żył". Technika-kolaż dźwiękowy. Zamierzenie: wywołanie pasażu obrazów poprzez pobudzenie emocji. Pseudonim artystyczny: Lolla chromolli.

Wiosna 2000: Pierwsza Noc RP. (Noc rewolucyjnej poezji). Inauguracja lokalu Kulawy Muł, który powstał aby pomieścić powołany do życia wcześniej Klub Nieudaczników "Dzieci Kulawego Muła". Prezentacja drugiego montażu dźwiękowego, dotyczącego zawsze aktualnej problematyki rewolucyjności - bez tytułu.

POKAZ MODY UŻYWANEJ
- 11 listopada 2000. Autorski "Pokaz mody używanej" - mający skierować uwagę tzw. widza na zjawiskową urodę zużytych rzeczy, która ma swój wymiar zarówno magiczny jak i praktyczny. Piękno zawsze jest unikatowe. Człowiek jest obdarzony wrażliwością na nie. Wskazuje to na fakt, że nie jest on nieuchronnie skazany na uleganie modom nadmiernej konsumpcji, lecz przeciwnie, nosi w sobie zalążek wyzwolenia. Każdy może wytworzyć własny świat estetycznych wartościowań w oparciu o świadomość swojej wyjątkowej pozycji na przecięciu czasu i przestrzeni. Nie ma dwóch osób , które dzieliłyby ze sobą tą i taką samą historię życia. Podobnie jest z używanymi przez nich przedmiotami, będącymi częścią tzw. przyrody nieożywionej. Zmieniając otoczenie oraz właścicieli(poprzez system wymiany) zaczynają one pleść własne opowieści. Ich historie domagają się odkrycia...i dalszego ciągu. Pokaz mody używanej był zaproszeniem do odczuwania, myślenia, działania: Udaj się na śmietnik cywilizacji przyjrzyj się dalszym losom tego, co ona wyrzuca jako śmieć, spróbuj zrozumieć co znaczy dla Ciebie jego historia. W opozycji do masowo wytwarzanych dóbr próbuj budować światopogląd nie w oparciu o to co masowe, lecz o to, co unikatowe. W oparciu o Ciebie samego, Twoją wrażliwość i wolę.

Miejscem pokazu był Pierwszy Bal Wschodnioeuropejski, zorganizowany przez ludzi Kulawego Muła w Poznaniu, z udziałem licznych gości z Polski i Białorusi( połączyło nas to, że nikt nie przepadał za władzą prezydenta Łukaszenki).Tradycja balu była kontynuowana w następnych latach.

MIKOŁAJE
Grudzień 2000. Warszawa. Autorstwo kostiumów do widowiska teatralnego na motywach ludowych: "Mikołaje".

BAJKI NA KONIEC ŚWIATA
Wrzesień/październik 2001. "Bajki na koniec świata" Wydawnictwo na rzecz "Dzieci Kulawego Muła", wypuszczone z okazji ataku na World Trade Center.. Autorstwo całości, bajek rymem częstochowskim i oprawy graficznej. Odpowiednio do czasów i obyczajów: trochę straszno, trochę śmieszno.

INNE
Poza tym liczne happeningi i zdarzenia pomniejsze, estradowe i uliczne występki, których dat i tematów autorka, lub też uczestniczka dawno już nie pamięta. Utonęły w powodzi zdarzeń ważniejszych albo zostały wymazane z premedytacją (w celu uniknięcia mandatu). Może wspomnieć o dwóch : Happening "antygraniczny" na spotkaniu sieci No border w Krynkach (VI.2001) oraz zorganizowany ostatnio (XI. 2002) w Poznaniu happening pt. "Tak Świat walczy z terroryzmem".
VANITAS. Zagadka śmiertelności.

Instalacja przestrzenna (całość wys. max. 2m) Postać o wymiarach naturalnej wielkości mumii ludzkiej wykonana ze starych gazet spojonych klejem. .W ręku „mumii”- plastikowa butelka, jako „odwrócony symbol trwałości”. Butelka symbolizuje źródło życia, świętego Graala. „VANITAS” podejmuje niepopularny ostatnio temat przemijalności wieczności i stanowi współczesną interpretację tego tematu. (do oglądania z trzech stron)
Jeśli to możliwe - wskazane jest wystawienie instalacji na zewnątrz na działanie czynników atmosferycznych. „Niszczenie i niezniszczalność” stanowi bowiem właściwy temat pracy.
Przybliżony obraz pracy prezentują zdjęcia makiety w skali ok. 1:15. Małe rozmiary makiety oczywiście wpływają na umowność pewnych elementów. Nie ma też butelki- ponieważ butelka ‘musi” być autentyczna, żeby osiągnąć zamierzony efekt.[powrót]