Katarzyna Hołda
Data i miejsce urodzenia: 13-II-1976, Lublin

Wykształcenie:
Od 2001 – studia doktoranckie w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, opiekun prof. dr hab. Mariola Flis, Zakład Antropologii;
1995-2000 - studia z zakresu wychowania plastycznego na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zakończone uzyskaniem tytułu magistra wychowania plastycznego; praca magisterska pod kierunkiem dr Ireneusza J. Kamińskiego pt. „Lalka jako element współczesnej kultury masowej w Polsce w latach 90-tych XX wieku” (ocena bdb), dyplom z rzeźby pod kierunkiem adi. Jerzego Kierskiego w Pracowni Rzeźby Ciężkiej prof. Andrzeja Mieleszki (ocena bdb);
1990-1995 - nauka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im C.K. Norwida w Lublinie.

Wystawy:
X-1997 – zbiorowa wystawa pokonkursowa w ramach VIII Ogólnopolskiego Konwentu Twórców Komiksu „Komiks ’97” w Łodzi, galeria Łódzkiego Domu Kultury;
V-1999 – wystawa rysunku i komiksu w ramach Festiwalu Kultury Studenckiej „Zderzenia ‘99”, Akademickie Centrum Kultury w Lublinie;
IX-2000 – dyplomowa wystawa rzeźby, budynek Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie;
V-2001 – wystawa rysunku i komiksu towarzysząca „Wystawie Mody” – pokazie mody młodych lubelskich projektantów, Filharmonia Lubelska;
11-20-V-2002 – wystawa komiksu w klubie „Łaźnia”, Kraków;
7-24-VI-2002 – wystawa komiksu w winiarni „U Dyszona”, Lublin;
24-V-2003 – wystawa komiksu w ramach trzeciej edycji „Miasta Kobiet”, dorocznej imprezy artystycznej poświęconej sztuce kobiet, klub CDQ („Centralny Dom Qultury”), Warszawa.

Wystawy muzealne:
V-2002 – praca w zespole przygotowującym wystawę biograficzną o Marianie Smoluchowskim, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków;
XI – 2002 – VI- 2003 – praca w zespole przygotowującym wystawę interaktywną dla dzieci poświęconą zjawiskom fizyki pt. „Zabawy z nauką”, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Kraków

Publikacje:
1993 –1995 - artykuły i ilustracje w lubelskim dodatku Gazety Wyborczej w kolumnie młodzieżowej „Gazeta Młodych Sił”;
1997 - 1999 – publikacje i ilustracje w gazecie studentów wychowania plastycznego UMCS;
Opowiadanie „O życiu” – Akcent, nr 1-2/2002;
Recenzja z „Monologów waginy” Eve Ensler – Akcent, nr 3/2003;
Recenzja z książki Piotra Sztompki pt. „Socjologia. Analiza społeczeństwa” - Przegląd więziennictwa Polskiego, nr 40-41/2003
Teksty przyjęte do druku – Akcent (opowiadanie), Obyczaje (artykuł n. Temat kibuców w Izraelu).


"Maryja" - rzeźba, h=120cm, gips polichromowanywww.katarzynaholda.prv.pl
www.geocities.com/k_holda
[powrót]