Urszula Gogol


Urodzona / Born 1971, Białystok.
1991-1997: studia w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie / studies on the History of Art Institute of the Jagielloński University in Cracow. Promotor dyplomu prof. Tomasz Gryglewicz / Diploma under Professor Tomasz Gryglewicz.
1995-2003: studia na Wydziale Rzeżby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku / studies at the Sculpture Faculty of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Dyplom w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego / Diploma under Professor Sławoj Ostrowski.

Wystawy indywidualne / Individual exhibitions:
2003 - "Każdy ma coś do ukrycia - Każdy ma swoje tajemnice" / "Everybody hides something - Everybody has secrets", Galeria ZPAP Sukiennice, Kraków

Wystawy zbiorowe / Joint exhibitions:
2003 - "Supermarket Sztuki IV >>Globalne zauroczenie<<" / "Supermarket of Art IV >>Global attraction<<", Dom Artysty Plastyka, Warszawa
2003 - "Proximum", Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
2003 - "Czakram", Galeria Mariacka, Gdańsk
2002 - "Gdański przegląd artystyczny 2002" / "Review of Artists from Gdańsk 2002", Galeria 78, Gdynia
2002 - "Wymiar: 15 x 6 x 4" / "Dimension: 15 x 6 x 4", Galeria 78, Gdynia

"Każdy ma swoje tajemnice - każdy ma coś do ukrycia". Praca przedstawia portrety osób bardzo bliskich autorce, o których ona wie bardzo dużo. Zna ich tajemnice, sekrety. Postaci tych osób są większe niż w rzeczywistości. Zostały celowo odrealnione. Wycięcie tła i nałożenie czarnego koloru symbolizuje tajemnicę, którą zachowują dla siebie. To co chcą ukryć, zostało zakryte. Możemy się tylko domyślać tego co w sobie kryją, co myślą, czego pragną. Tak jak większość spotkanych przez nas przechodniów na ulicy.

      [powrót]