Daniel Bogutyn

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznego we Wrocławiu (DYPLOM 1998) . Student trzeciego roku rzeźby na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych , w pracowni Leona Podsiadłego.

Wystawy:
Wystawa rysunków ASP Wrocław 2000
Wystawa rzeźby ASP Wrocław 2000
Wystawa pokonkursowa rzeźby Galeria Miejsce dla Sztuki
Wrocław 2000
Wystawa rzeźby piwnice ASP Wrocław 2001

Plenery:
Malarski: Bystrzyca Kłodzka 1999
Rzeźbiarski: Niemojów 2001

Stypendia:
Stypendium MKiDN 2001


Instalacja wideo - How are you?
Czyli dlaczego ludzie unikają sztuki?

Odpowiedź ( Psychologia i życie - Philip g. Zimbardo , Floyd L. Ruch):
Ludzie unikają sytuacji, w których mogli by zetknąć się z tym czego nauczyli się obawiać (z wężami, z ciasnymi pomieszczeniami, otwartą przestrzenią, wysokością) lub uciekają , gdy tylko pojawi się lub zbliża wzbudzający lęk obiekt czy sytuacja. Dlatego też nigdy nie mają sposobności nauczyć się, że w rzeczywistości te obiekty czy sytuacje nie są sygnałami nadciągającego niebezpieczeństwa lub krzywdy. Aby wygasić warunkową reakcję strachu, trzeba stworzyć takie warunki, żeby dany osobnik mógł się sam przekonać, iż po bodźcu warunkowym nie następuje zło ani niebezpieczeństwo, a nawet, co więcej że następuje po nim jakieś przyjemne zdarzenie; w tym ostatnim wypadku może występować tak zwane przeciwwarunkowanie (counterconditioning). Zjawiska te demonstrowano w laboratorium.

Eksperyment polegał na ćwiczeniu psów w unikaniu bolesnego wstrząsu elektrycznego wymierzonego przez metalową kratę stanowiącą podłogę urządzenia .Urządzenie to składało się z dwóch przyległych pomieszczeń i psy mogły uniknąć wstrząsu skacząc szybko przez barierkę do drugiej "bezpiecznej'' przegrody czego uczyły się zaledwie w ciągu kilku prób. Po dziesięciu próbach warunkujących nigdy już nie wymierzano wstrząsu w "niebezpiecznym'' poprzednio pomieszczeniu. Nie mniej jednak , gdy tylko umieszczono psy w tym pomieszczeniu , natychmiast przeskakiwały one do sąsiedniej przegrody i robiły to przez 500 prób - bez żadnych oznak wygaszenia! Nigdy nie nauczyły się, że pomieszczenie to jest już bezpieczne, ponieważ nie pozostawały w nim dostatecznie długo, by przekonać się że związek ten (miedzy sygnałem niebezpieczeństwa a wstrząsem- przyp. tłum.) przestał istnieć (Solomon, Kamin Wynne, 1953)

Daniel Bogutyn - Słupsk 2002


e-mail: [email protected]

[powrót]