Kuba Bąkowski

Kuba Bąkowski ur. 1971
absolwent Wydziału Komunikacji Multimedialnej w ASP w Poznaniu, dyplom w zakresie fotografii w 2001
działa w obszarze fotografii, wideo, multimediów

TV-MANDALA

W tej realizacji, wcielam się w rolę mieszkańca osiedli wielkich blockhouses, otoczonego sprzętami, przedmiotami, które wyznaczają życiowy horyzont większości zamkniętych w betonowych mrowiskach indywiduów. TV-Mandala to obiekt poświęcony generacji tv-people. Jej przedstawiciel bombardowany miliardami zmieniających się obrazów, napromieniowany zimną energią telewizora, zamknięty w klatce swojego mieszkania, nocą nieświadomie projektuje telewizyjną mandalę mentalnej śmierci - obraz kontrolny monitora.
Praca dotyczy stanu uwikłania, zdeterminowania, limitowania nas przez świat przedmiotów, ich obrazów i ustalonych z góry sposobów ich konsumowania. Pojawia się także element zabawy, ironicznej gry - projekcja mandali dokonuje się nie z miejsca głównego czakramu ale z pępka właśnie. Tak konsumpcja w po-nowoczesnym stylu, spostponowuje elementy innych kultur , wciąga je i wypluwa odarte z głębszych znaczeń.
Płaski fotograficzny obraz człowieka włączony w strukturę przedmiotu codziennej konsumpcji, wchodzi w integralny związek z nim. W moim poczuciu, praca te ewokuje istnienie jakiejś warstwy rzeczywistości, w której funkcjonujemy jako elementy wielkiej struktury - rodzaju biomechanicznej hybrydy, która jest wynikiem złączenia naturalnego ze sztucznym, przy czym niemożliwe już jest wyznaczenie linii granicznej dla tych dwóch obszarów...


TV ZERO-ZONES, 2002
animacja wideo, ekrany testowe telewizji Polsat i TV 4

montaż elektroniczny: Artur Frankowski


"Charakterystyczny, tnący nerwy, pisk o częstotliwości 1000 Hz wydobywa się co noc z tysięcy odbiorników pozostawionych przez zasypiających przy nich otępiałych wyznawców i okrąża telewizyjną planetę. Ekrany wypełniają się kolorami i liniami, przy pomocy których centra informacyjne testują swoją techniczną gotowość do generowania migających obrazków. Podchodzę do telewizora i cicho wpełzam do środka by, niezauważony, popływać w elektronicznym akwarium"

Kuba Bąkowski " No input signal and TV zero-zones ", Baba Invisible Publishing, 2001
Wystawy indywidualne Wystawy zbiorowe


e-mail: [email protected]

[powrót]