ANNA KLIMCZAK

1971 - urodzona.
1993-98 - studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
1998 - dyplom w zakresie rysunku.
1997-98 - stypendium Ministra Kultury i Sztuki.
1999 - Nagroda Prezydenta Miasta Poznania dla Młodych Twórców.
1999 - praca na Wydziale Rysunku, Malarstwa i Rzeźby - Politechnika Koszalińska.
2000 - prowadzenie galerii "The Stairs" - Politechnika Koszalińska

Zajmując się instalacją lub obiektem, odnoszę się do sytuacji już istniejących i zastanych. Korzystam z faktów jakimi są: przestrzeń, przedmiot, słowo. Manipuluję w obrębie znaczeń, form, funkcji oraz pewnych stałych i stereotypów myślowych dotyczących danego problemu. Poprzez odwrócenie sytuacji, zobaczenie jej wspak, zmianę pozycji codziennego oglądu, poprzez wytrącenie logiki z systemu poprawnych układów, znaczeń, dążę do stanu, w którym brak odniesień czy konsekwencji, sprowadzałby tak zwaną znajomość danego przedmiotu do zera lub zmieniałby ją, otwierając jednocześnie możliwość na ponowne poznanie. Chcąc pokazać pewne luki myślowe, czy prowokując nowy ogląd podejmowanego problemu, przy jednoczesnym korzystaniu z sytuacji zastanych i już istniejących, często posługuję się formą irracjonalną, formą groteski czy kpiny, Równie często jednak zdarza się, że sytuacja pozornej oczywistości, czy pozornej logiczności zastanej przestrzeni lub przedmiotu, wobec których chcę pracować, zaskakuje mnie na tyle, że staję wobec niej bezsilna. Wówczas posługuję się bardzo prostymi i właśnie logicznymi układami, przedmiotami, myślami, być może po to, aby je zrównoważyć. W konsekwencji jednak zastawione ze sobą elementy, czy zbór elementów, wpływają na siebie i wzajemnie się zmieniają, doprowadzając do pytań o to, co jest czym - przed i po zaistnieniu jako całość. Pytań o znaczenie i funkcje. Wypadkową tego jest pewna nowa rzeczywistość. Na ile zrozumiała, to zależy od tego, czy zrozumiałą w jakikolwiek sposób, można nazwać rzeczywistość, w której żyjemy.

WASH AND GO
Anna Klimczak, WASH AND GO
Wystawy i wystąpienia:
1994
"Bez tytułu"(wystawa pracowni Izabelli Gustowskiej), - Aula PWSSP, Galeria ON, Poznań
1996
"Przestrzenie własne" (wystawa pracowni Jana Berdyszaka), Galeria ON, Poznań
"160 centymetrów wzrostu", Düsseldorf-Poznań - Międzynarodowe Centrum Sztuki, Poznań
"Maska", performance Kunstseminar, Metzingen, Niemcy / Germany
"Bez tytułu" (wystawa pracowni Jarosława Kozłowskiego) / Byam Shaw, Londyn, Wielka Brytania
1997
"Cztery postawy" (wystawa pracowni Jarosława Kozłowskiego) - Galeria ON, Poznań
1998
"Przestrzenie dla przestrzeni" (indywidualna wystawa dyplomowa) - Galeria ON Poznań
2000
"Wakacje na wyspie" - Galeria "Wyspa", Gdańsk
[powrót]