Łukasz Gorczyca o Rybim Oku

TRZY WAŻNE PYTANIA I TRZY KRÓTKIE WYJAŚNIENIA NA TEMAT "RYBIEGO OKA"

Dlaczego wystawa młodych artystów nazywa się RYBIE OKO?

RYBIE, bo ryby i dzieci głosu nie mają, a OKO, jest narządem wzroku. Młodzi ludzie patrzą.
Wystawa zrodziła się z przekonania, że dorosło właśnie nowe pokolenie artystów, którzy widzą wszystko to, co dzieje się dookoła nas w sposób trochę odmienny niż ten, do jakiego przyzwyczaili nas ich poprzednicy. Młodzi artyści przyglądają się bardzo intensywnie otoczeniu, w którym żyją, bo to otoczenie ciągle się zmienia przybierając coraz bardziej niezwykłe kształty. RYBIE OKO jest fotograficznym narzędziem, które umożliwia objęcie jednym spojrzeniem wszystkiego, co jest dookoła. RYBIE OKO to typ obiektywu, ale też specyficzny sposób widzenia: widzimy bardzo szeroko, ale widok ulega deformacjom, przestrzeń się zakrzywia. Młodzi artyści patrzą na świat RYBIM OKIEM, a w swoich pracach pokazują i świat jaki jest dosłownie, i jego zniekształcenia wynikające z własnego punktu widzenia. Te osobiste deformacje, skróty, przekręcenia i ulepszenia obrazu rzeczywistości to właśnie to, co w RYBIM OKU jest najciekawsze i najbardziej pouczające.
Artyści puszczają do nas (rybie) oko, ich sposób widzenia jest nie pozbawiony ironii i humoru. Patrzenie nie tylko służy poznawaniu świata, jest również przyjemnością. Puszczamy oko, porozumiewamy się spojrzeniami i wymieniamy się widokami. Czujemy się z tym jak ryby w wodzie.

O czym jest wystawa RYBIE OKO?

Wystawa RYBIE OKO jest być może o przyjaźni, o rybach, o perspektywie i braku perspektyw, o limitacjach, o naszych problemach, o tym, że jak kładziono chodnik w mieście to doprowadzono go tylko do kościoła, o fotografii, o tym, że ryba psuje się od oka. O patrzeniu, o poznawaniu wzrokowym, o tym, co widzą i jak widzą dwudziestokilkuletni artyści.

Dlaczego wystawa RYBIE OKO odbywa się w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku i Ustce?

Bo Bałtyk pełen jest ryb, a w RYBIE OCZY najlepiej umie patrzeć Ewa Rybska - kuratorka wystawy.

Łukasz Gorczyca


[galeria] | [Rybie Oko w RASTRZE] | [Łukasz Guzek o Rybim Oku]
[Sebastian Wisłocki o Rybim Oku w Gazecie Morskiej] | [Co widzą ryby? - Art&Business, kwiecień 2001]
[Rybie Oko]