RUSZTOWANIA SZTUKI
Rafał Jakubowicz, Jerzy Kosałka i Kamil Kuskowski

wernisaż: 28 maja 2010, godz. 17:00
Baszta Czarownic
Wystawa będzie czynna do 20.06.2010.
kurator wystawy: Roman Lewandowski
_mg_7849 _mg_7853 _mg_7855 _mg_7856 _mg_7857 _mg_7858 _mg_7859 _mg_7860 _mg_7862 _mg_7863
_mg_7864 _mg_7866 _mg_7867 _mg_7869 _mg_7877 _mg_7878 _mg_7879 _mg_7881 _mg_7882 _mg_7883
_mg_7884 _mg_7886 _mg_7888 _mg_7889 _mg_7890 _mg_7893 _mg_7894 _mg_7895 _mg_7896 _mg_7897
_mg_7898 _mg_7899 _mg_7900 _mg_7901 _mg_7902 _mg_7903 _mg_7904 _mg_7905 _mg_7906

Projekt wystawy "Rusztowania sztuki" podejmuje problematykę szeroko rozumianej przemocy i opresji kulturowej, której celem jest oddziaływanie (a niekiedy też podporządkowanie) rozmaitym ośrodkom władzy i wiedzy zarówno jednostki jak i całych grup społecznych. Stworzony na przestrzeni minionych stuleci system kulturowy Zachodu stanowi nader czytelną egzemplifikację paradygmatu gratyfikacji i cierpień. Funkcjonujące w nim modele społeczne są jednocześnie narzędziami komunikacji i ekspresji. W ich obrębie mieści się zarówno dyskurs polityczny, jak religijny czy artystyczny. Wszystkie jednak - niezależnie od swych poznawczych i ekspresywnych walorów - są odbiciem modelów tożsamości i społecznych uwarunkowań jednostki, grupy, społeczeństwa.

Zaproszeni na wystawę artyści - Rafał Jakubowicz, Jerzy Kosałka oraz Kamil Kuskowski - od wielu lat zajmują się sztuką krytyczną, autotematyczną i metajęzykową. Wiele ich projektów odwołuje się też do przemocy językowej i ideologicznej. Na wystawie "Rusztowania sztuki" zostaną pokazane ich prace dekonstruujące różne formy przemocy symbolicznej sztuki, a także filmy wideo zrealizowane na miejscu i w kontekście miejsca, jakim jest Baszta Czarownic w Słupsku. W tym rozumieniu część ekspozycji będzie miała charakter kontekstualny i odwoła się do historii, teraźniejszości i potencjału miejsca prezentacji. Założeniem kuratora oraz zaproszonych artystów jest stworzenie projektu wystawienniczego in situ, który - poprzez swoją lokalizację i aranżację prac w przestrzeni, a wreszcie poprzez ich estetyczną i semiotyczną zawartość - wejdzie w dysputę z miejscem - z jego przeszłością i aktualnymi uwarunkowaniami. Ideą przyświecającą autorom jest zatem analiza i interpretacja tkanki architektonicznej, zbadanie "atmosfery" miejsca i odwołanie się do jego historii. Artyści oraz kurator mają intencję stworzenia wystawy nasyconej treściami antropologicznymi, archeologicznymi, estetycznymi czy nawet socjologicznymi. Niezależnie od tego niezwykle ważnym problemem badawczym projektu są związki sztuki - postrzeganej jako związki formy oraz idei - z otoczeniem. Relacja ta dotyczy z jednej strony współzależności zachodzących pomiędzy artystami, kuratorem i odbiorcami, a z drugiej - obrazu, kondycji i statusu podmiotów uczestniczących w kształtowaniu się zjawiskowego pola sztuki.

jakubowicz

Rafał Jakubowicz - malarz, twórca filmów wideo i instalacji, krytyk sztuki. Urodził się w 1974 roku w Poznaniu. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu - Wydział Edukacji Artystycznej (1999) oraz Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby (2000). Obecnie jest doktorantem w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wykłada na macierzystej uczelni. W 2002 roku współzakładał grupę artystyczną Wunderteam. Od 2005 roku członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki - AICA. Publikował m.in. w pismach: "Czas Kultury", "Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", "Gazeta malarzy i poetów", "Tygodnik Powszechny", "Format", "Opcje", "Exit", "Odra", "Kresy", "Dyskurs", "ARTeon", "Umělec" (Praha), na stronach internetowych "Magazynu Sztuki", "Rastra", w katalogach wystaw. Mieszka i pracuje w Poznaniu. W swojej pracy artystycznej posługuje się różnymi mediami. Maluje obrazy, realizuje instalacje, wideo, robi fotografie. Wystawia w galeriach i realizuje projekty w przestrzeni publicznej. Porusza problem szeroko rozumianej pamięci; zachowywania, wypierania, trwania i zanikania śladów rzeczywistości historycznej i wizualnej.

kosalka

Jerzy Kosałka urodził się w 1955 r. w Będzinie. Absolwent wrocławskiej ASP w dziedzinie malarstwa. Współtwórca sukcesów Legendarnej Grupy Luxus. Artysta sztuk wizualnych uprawiający działalność interdyscyplinarną. Mieszka we Wrocławiu.
Przez krytykę uważany jest za jednego z najbardziej interesujących artystów polskich swojego pokolenia. Tworzy obiekty, buduje instalacje, nierzadko są to projekty robione z myślą o konkretnym miejscu. Działa w przestrzeni publicznej. Choć jest z wykształcenia malarzem, wypowiada się w wielu mediach, komentując bieżącą rzeczywistość i wykonując często prace osadzone w konkretnym kontekście. Ostatnio (2009) został laureatem konkursu im. Krystiany Robb-Narbutt, którego jury - jak można było przeczytać w komunikacie prasowym - "doceniło niezależność artysty i jego krytyczną postawę wobec obowiązujących mód i wobec komercjalizacji sztuki". W twórczości Jerzego Kosałki przenika się język ironii z konceptualnym dyskursem odwołującym się do świata i sztuki idei.

kuskowski

Kamil Kuskowski - polski artysta, malarz, okazjonalnie kurator. Autor instalacji, prac wideo. Urodził się w 1973 r. Studiował na ASP w Łodzi (1995 - 2000), gdzie potem był asystentem w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Tadeusza Śliwińskiego (1999 - 2005). Od 2005 roku, kiedy uzyskał stopień doktora, jest adiunktem w tejże pracowni. Współprowadzi na ASP w Łodzi Międzywydziałową Pracownię Otwartą (2002). W 2008 roku uzyskał habilitację.
Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, m.in.: Nagroda Arteonu 2005 (2006); Nagroda NBP"NBP młodym twórcom kultury" (2004); Nagroda Rektora ASP za wybitne osiągnięcia artystyczne i organizacyjne (2004). Mieszka i pracuje w Łodzi.
Niemal cała twórczość Kamila Kuskowskiego jest zmaganiem się artysty z medium malarskim, miejscem malarstwa w sztuce oraz jego historią, przez co dochodzi także do refleksji nad ramami instytucjonalnymi sztuki. W swoich pracach zestawia ze sobą tradycyjne ideologie uprawiania sztuki ze współczesnymi strategiami artystycznymi. Przewrotnie tworzy zgodnie z obowiązującą wersją historii sztuki. Łącząc wzajemnie nieprzystające do siebie estetyki obnaża sztuczność obowiązujących narracji.