Anita Pasikowska
5 dni w Ustce

Bałtycka Galeria Sztuki w Ustce
27 kwietnia - 18 maja 2007


p1010046 p1010053 p4270068 p4270070 p4270072 p4270075 p4270076 p4270078

PROJEKT CYKLU WYSTAW - 5 dni w 5 miastach

I AUTORZY PROJEKTU

Anita Pasikowska, autorka instalacji
Roman Lewandowski, kurator projektu

Anita Pasikowska jest artystką młodego pokolenia. W latach 1995- 2000 studiowała w Gościnnej Pracowni prof. Leona Tarasewicza na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą ukończyła w 2000. Zajmuje się instalacją, rzeźbą i malarstwem. W 2003 otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki. Ma na koncie wystawy indywidualne (galeria_lokal - Warszawa,galeria XX1 - Warszawa; "przestrzeń publiczna - Görlitz, Niemcy; Galeria Engram i Sektor I - Katowice) oraz udział w licznych wystawach zbiorowych (m.in.: Galeria Kronika - Bytom, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej "Rybie oko 2" - Słupsk, Galeria Działań - Warszawa). Mieszka w Warszawie.
W swoich artystycznych realizacjach koncentruje się głównie na zagadnieniu światła i koloru. W instalacjach świetlnych konfrontuje przestrzeń widzialności z naszym o niej myśleniem i naszymi w jej obrębie doświadczeniami. Często podejmuje problematykę przestrzeni publicznej, skupiając się na jej estetycznych i semiotycznych funkcjach, genealogii i bieżących społecznych kontekstach.

Roman Lewandowski jest krytykiem i teoretykiem sztuki, niezależnym kuratorem. W latach 2001 - 2002 prowadził Galerię Kronika w Bytomiu. Autor ponad 150 publikacji w czasopismach, książkach, katalogach wystaw i witrynach internetowych. Członek stowarzyszenia Fort Sztuki. Redaktor naczelny kwartalnika "Fort Sztuki" oraz redaktor działu sztuka w dwutygodniku internetowym www.artpapier.com.pl Mieszka w Krakowie.
W okresie 2002 - 2005 był kuratorem wystaw m.in. Elżbiety Jabłońskiej, Zuzanny Janin, Grzegorza Sztwiertni oraz projektów autorskich - m.in. "Niosę przed sobą lustro", "Documenta dokumentu / Documenta sztuki" (projekt zbiorowy w ramach Festiwalu "Fort Sztuki" - Otwarta Pracownia, Kraków i Galeria Sektor I, Katowice), "Powidoków widzialności", "Ślady pamięci"( Galeria Sektor I, Katowice - Fabryka Trzciny Warszawa) i in.

II ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Projekt 5 dni w pięciu miastach ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje on działania artystyczne w przestrzeni miejskiej pięciu polskich miast oraz cykl towarzyszących im wystaw. Projekt, który został zapoczątkowany w Katowicach (galeria Sektor I), a realizowany będzie dalej w Zielonej Górze w BWA (VIII), w BWA Sanoku (IX) oraz Cieszynie w Galerii Szarej (I 2007), zakłada wydanie jednej obszernej publikacji sumującej działania we wszystkich miastach. W tej też formie ma on stanowić równocześnie promocję miejsca oraz miasta. Znajdą się w nim materiały ikonograficzne z realizacji i samych wystaw, tekst krytyczny oraz rozmowa z artystką nt. jego przebiegu - akcentująca charakterystyczne elementy i walory 'miejsc' oraz miast.
Instalacja 5 dni w Ustce przedstawiać będzie ciąg szkiców - spontanicznych zapisków relacjonujących zdarzenia, wizerunki wybranych ulic i budynków, zaobserwowane przez artystkę podczas tygodniowego pobytu w mieście. Założeniem artystki jest transpozycja tych postrzeżeń w obręb galerii i stworzenie swoistego ikonostasu, "wydzielającego" światło metaforyczne oraz dosłowne. Wytworzona w ten sposób aura udziela się wkraczającym w jego strefę oglądającym ludziom. Dzięki temu stają się oni nie tylko odbiorcami "dzieła", ale również jego figurami i współuczestnikami. Interesujące jest i to, że strefy te nie konstruują linii demarkacyjnej (jak miało to miejsce w warszawskiej galerii XX1 czy na Rybim Oku II w Słupsku), ale tworzą współzależną całość. Aspekt ten akcentowała Eulalia Domanowska, kiedy zwracała uwagę w pracach Anity Pasikowskiej na funkcję 'balansowania' pomiędzy malarstwem a instalacją, kontekstualnością i autonomią.

III OPIS PROJEKTU

Każda z ekspozycji składa się z umieszczonych w podświetlonych lightboxach szkiców, wykonanych w przestrzeni publicznej. Integralnym elementem wystawy jest także ścieżka audialna, będąca dźwiękową rejestracją pracy artystki w plenerze. Obie warstwy - ikoniczna i audialna - relacjonują zdarzenia i prezentują wizerunki ulic oraz budynków, zaobserwowane przez artystkę podczas tygodniowego pobytu w miejskiej aglomeracji.
Każdy dzień przyniesie kolejny zapis, który pokryje część papierowego rulonu. Stanie się on rodzajem podobrazia o wydłużonych proporcjach, z którym artystka codziennie będzie wychodziła w plener miejskiej aglomeracji. Podczas pracy możliwy będzie wgląd jedynie w partię obrazu ukazującą opowieść danej chwili a w dniu otwarcia wystawy obraz zostanie rozwinięty w całości. Zaprezentowana zostanie - w ramach instalacji - także ścieżka dźwiękowa, będąca rejestracją i ilustracją działań artystki.