Krzysztof Musiał

ALGEBRABURA

18 marca - 24 kwietnia 2005 - Galeria Kameralna

 

przekraczanie języka

Algebrabura to cykl 15 obrazów opartych na grze dwu planów. Na pierwszym pokazane zostają postacie uwikłane w bardzo zasadnicze i ludzkie pytania, które są sygnalizowane przez tytuły. Ciężkie i zasadnicze. Eksponowane są na tle ornamentu kodu binarnego; w którego enigmatycznych i monotonnych ciągach, jak wskazuje autor ukryte są tytuły kolejnych prac – sytuacji. Jego zamierzeniem jest wskazanie na relację między cyberprzestrzenią a tym co odczute i doświadczone. Cyberprzestrzeń jest jak wskazuje filozof S. Zizek jest sytuacją zawieszenia władzy Pana – miejscem zawieszenia fundamentalnych kulturowych zakazów i przy jednoczesnej ekspresji pragnień.

Zatem to co jest udziałem kolejnych postaci wprost rzutuje na mechaniczny ornament, będący formą rzeczywistości pragnienia, którego struktura jest jedną z większych ludzkich zagadek.

Niemniej w Algebraburze jest zawarte coś jeszcze. Jest to bardzo osobisty zapis procesu w którym artysta rozpoznaje swój warsztat, jego źródła i swój stosunek do tego. Stąd cyfrowa ornamentyka, stąd przetwarzanie form zastanych. To wszystko skłania go do większej swobody i jest źródłem twórczej satysfakcji, która wypływa również z radości demolowania („Rozpoczynam formatowanie”). W ostatnich obrazach drugi plan rozpływa się i jakby zanikał pod presją postaci, które przestają być statyczne i stają się bardziej-dla-siebie.

Dynamika zawarta w cyklu jest związana z przezwyciężaniem wyjściowej stylistyki. Psychoanalitycy mówią o odzyskiwaniu kontroli nad własna narracją poprzez rozpoznanie struktury stojącej za jej poszczególnymi, wypowiadanymi fragmentami.

Krzysztof Musiał dokonuje szczególnego wskazując na problem cyberprzestrzeni mówi jednocześnie o swoim osobistym doświadczeniu, które dziejąc się równolegle wskazuje na niego jako podmiot twórczego oczyszczenia. Koniec tego procesu wieńczy katharsis, które Freud zapożyczył z klasycznej estetyki.

Mikołaj Iwański


Biografia

Krzysztof Musiał urodzony 29.02.1972 w Słubicach.
Mieszka i pracuje w Poznaniu.
Absolwent WSSS w Poznaniu - 2001 r
Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa u prof. J. Świtki
Aneks z malarstwa ściennego u M. Łubowskiego.
Ukończył również Wydział Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu w 2003 r.

ważniejsze wystawy:
1998
- Galeria Prowincjonalna - Mała - Słubice
2000
- Teatr Nowy - Poznań
- Alten Kachelofenfabrik - Neustreliz - Niemcy
2002
- Galeria - Polony - Poznań
- Lys Over Lolland - Ridehuset - Dania
2003
- Galeria - Ciasna - Jastrzębie Zdrój
- GOK - Pawłowice
- Galeria Prace Duże - Prace Duże
- Galeria Pod Arkadami - Poznań
- Schola Posnaniensis - Poznań
2004
- Pałac Królikarnia - Muzeum Narodowe - Obraz Roku 2003 - Warszawa
- Galeria - Rempex - Obraz Roku 2003 - Warszawa
- Galeria Sztuki Współczesnej - Profil - Poznań
- Centrum Sztuki Współczesnej - Solvay - Kraków
- Galeria Katarzyny Napiórkowskiej - Alter Ego - Warszawa
 
 
 
 
defragmentacja

ja jestem

mam swiadomosc

w czasie i w przestrzeni

strona internetowa artysty: http://www.krzysztofmusial.prv.pl/