Mirosław Bałka, Józef Bury, Marta Deskur, Izabela Gustowska, Miho Iwata, Rafał Jakubowicz, Grzegorz Klaman, Piotr Kurka, Marek Kuś, Konrad Kuzyszyn, Dominik Lejman, Zbigniew Libera, Łukasz Skąpski

kurator i autor projektu: Roman Lewandowski

MEDIUM... POST... MORTEM...
(Wolumin II)

Baszta Czarownic w Słupsku,
Bałtycka Galeria Sztuki w Ustce
6 - 30 marzec 2008

Baszta Czarownic

IMG_8697 IMG_8699 IMG_8700 IMG_8701 IMG_8703 IMG_8706 IMG_8707 IMG_8396
IMG_8398 IMG_8402 IMG_8404 IMG_8405 IMG_8407 IMG_8409 IMG_8412 IMG_8415
IMG_8416 IMG_8417 IMG_8418 IMG_8434 IMG_8435 IMG_8436 IMG_8438 IMG_8439

Bałtycka Galeria Sztuki w Ustce

IMG_8442 IMG_8445 IMG_8446 IMG_8449 IMG_8450 IMG_8452 IMG_8456
IMG_8458 IMG_8460 IMG_8462 IMG_8468 IMG_8469 IMG_8474 IMG_8491

Projekt wystawy Medium... Post... Mortem... jest próbą zreflektowania i zdiagnozowania kondycji oraz potencjału współczesnej sztuki w kontekście zmian i przedefiniowania klasycznego medium, jakie miały miejsce na przestrzeni minionych kilku dekad. Punktem wyjścia jest idea przenikania się i łączenia właściwości różnych mediów w obrębie jednego dzieła. Stąd prezentowane prace mają obrazować proces i ewokację transgresywnego myślenia o dziele oraz medium. Z tych też powodów wystawa ma być demonstracją prac artykułujących problematykę 'matrycy' oraz metod jej przekroczenia w materialnym, medialnym i konceptualnym rozumieniu.

Projekt Medium... Post... Mortem... jest konstatacją obecnego kształtu, potencjału i status quo dzieła sztuki, a przede wszystkim ewolucji myślenia o medium, jaka nastąpiła w efekcie radykalnych przewartościowań w sztuce lat 70. i wyłonienia się konceptualnego paradygmatu praktyk artystycznych. W ślad za tymi zmianami podążają redefinicje środka przekazu oraz samego dzieła, a także rozwój mediów elektronicznych, cyfrowa multiplikacja i powołanie intermedium czy multimediów. Nie bez znaczenia jest i to, że żyjemy dziś już w zupełnie innych realiach niż Warhol bądź Rauschenberg, czego egzemplifikacją są współzależności sfery władzy i wiedzy z przestrzenią widzialności. Symptomatycznym przykładem tych relacji i uwikłań mogą być socjologiczne, polityczne i estetyczne reperkusje terrorystycznego ataku na World Trade Center w 2001 roku.
W rezultacie zaistniałych przemian oraz konwersji sfery widzialności sztuka stanęła wobec nowej sytuacji - innego świata, innych mediów i innego stylu myślenia. Nieoczekiwanie proces dekonstruowania i rekonstruowania tradycyjnego medium stał się w istocie problemem ontologicznym i eschatologicznym. Dotyczy bowiem zarówno sztuki jak i życia, odnosi się do dzieła oraz do człowieka.

Wystawa Medium... Post... Mortem... jest przewrotną egzemplifikacją tej sytuacji. W zamierzeniu autora projektu ekspozycja ma ukazywać stany graniczne - dzieła, sztuki, rzeczywistości... Stąd też koncepcja ukazania tego procesu w dwóch wymiarach: semantycznym oraz mitograficznym. Z jednej strony prezentowane dzieła mają reprezentować transgresję na planie językowym, gdyż są efektem przekroczenia tradycyjnego medium (np. malarstwa, fotografii, rzeźby itd.), z drugiej zaś - mają artykułować świat reprezentacji podlegający zmienności, przechodniości i przemijaniu. Wystawa ma zatem gromadzić dzieła oraz pokazywać artystyczne postawy, dla których punktem wyjścia (bądź też wiążącym je kontekstem) są artystyczne realizacje artykułujące aspekt mobilności lub transgresji - na planie matrycy, znaku, artysty.

Niezależnie od problematyki medium przekraczającego swe ograniczenia - istotnym tematem tej prezentacji są również stany "graniczne" świata przedstawionego. Pojawiająca się w tym kontekście problematyka eschatologiczna oraz tematyka abjectu (traumatycznych treści podmiotu wypieranych ze świadomości) może być ukazana - a rebours - w perspektywie afirmatywnej - jako proces rozpadu i jednocześnie wyłaniania się nowych form, zaś przedsięwzięta przez niektórych artystów estetyzacja nie musi oznaczać etycznego relatywizmu, lecz ukazanie "oka cyklonu", który pulsuje w dziele "podskórnie", ukrywając się pod dekoratywnymi czy ornamentalnymi formami.

Artyści zaproszeni do udziału w wystawie:

Mirosław Bałka - Józef Bury - Marta Deskur - Stanisław Dróżdż - Izabela Gustowska - Miho Iwata - Rafał Jakubowicz - Grzegorz Klaman - Piotr Kurka - Marek Kuś - Konrad Kuzyszyn - Dominik Lejman - Zbigniew Libera - Łukasz Skąpski

Autor i kurator projektu:

Roman Lewandowski

Organizacja:

Bałtycka Galeria Sztuki w Słupsku, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Galeria BWA w Zielonej Górze

Produkcja i organizacja projektu - Wolumin I:

Centre wallon d'Art contemporain, la Châtaigneraie (Belgia), Muzeum Narodowe w Szczecinie