SŁAWOMIR MARZEC

Bałtycka Galeria Sztuki w Ustce
24 listopada - 31 grudnia 2006


"OBRAZY TYTUŁOWANE"

CYKL KONTYNUOWANY OD 1999 R.; OBRAZY ZBUDOWANE SĄ Z KROPEK "WSZYSTKICH" KOLORÓW, CZĘŚCIOWO NACHLAPYWANE, ALE TAKŻE NAKŁADANE PUNKT PO PUNKCIE; ICH PULSACJE DOPEŁNIANE SĄ KONTURAMI FORM TWORZONYMI PRZEZ FAKTURĘ I WERNIKS, KTÓRY ZALEŻNIE OD POZYCJI WIDZA LŚNI LUB CIEMNIEJE, POJAWIA SIĘ LUB ZANIKA - NIE ISTNIEJE WIĘC JEDNA GŁÓWNA POSTAĆ OBRAZU

'PEJZAŻ Z HORYZONTEM' VIII 1,5 x 2 m; akryl, płótno; po obu stronach obrazu linie fakturą, w górnej części kontynuowane werniksem 'OPISANIE ŚWIATA' 1,6 x 1,3 m; akryl, płótno; 'PEJZAŻ Z HORYZONTEM' IV 1,3 x 0,9 m; akryl, płótno; linia werniksu na górnej krawędzi obrazu 'UCHYLAJĄC ZASŁONĘ PARAZJOSA' 1,3 x 0,9 m; akryl, płótno; 'POŻAR LONDYNU WEDŁUG SWEDENBORGA' 1,5 x 2 m; akryl, płótno; w lewej części zarys miasta zrobiony fakturą i powtórzony werniksem
'PEJZAŻ Z HORYZONTEM' VII 1,5 x 2 m; akryl, płótno; linia werniksu na górnej krawędzi obrazu, kontynuowana linią faktury na jego mniejszej części 'W TROSKLIWEJ PAMIĘCI NIOSĄC TRUD METAFIZYKÓW' 1,5 x 2,3 m; akryl, płótno; 'AWERROES UCZĄCY EUROPĘ ZERA' 1,5 x 2 m; akryl, płótno; kopia trzynastowiecznego ornamentu z Alhambry zrobiona werniksem 'PEJZAŻ Z HORYZONTEM' II 1 x 2,4 m; akryl, płótno; 'SEKRETY ZSZYWANIA' 1,9 x 1,4 m; akryl, płótno; 'REKONSTRUUJĄC KRUŻGANKI W CLUNY' 1,5 x 2 m; akryl, płótno;

SZKICE DO OBRAZU "POMPEJE"

Pompeje są dla mnie uosobieniem śmierci - zagłady człowieka wraz z jego światem: bliskimi, codzienną krzątaniną, bóstwami... śmierć nie obłaskawiona rytuałem, czy choćby pozorem celowości, ale - poprzez dystans czasowy - dana jako czyste zdziwienie.

Śmierć wypierana jest z aktualnej widzialności kulturowej, a jej patos i tragizm zanikają w brzęczeniu respiratorów, migawkach news`ów i statystykach. Pojawia się natomiast mnogość jej różnych substytutów - społeczna marginalizacja, alienacja, zobojętnienia w "się", skurwienie w cyniczny spryt, zatrata w anonimowości mody, czy konsumpcji. Wygląda na to, że według dzisiejszych kanonów życie nie kończy się śmiercią, ale... niczym.

Obraz "Ostatnie chwile Pompei" mojego autorstwa nigdy nie powstanie, totalność tej katastrofy nigdy nie stanie się przedmiotem mojej wiedzy i zrozumienia, a możliwe są jedynie szkice jako fragmentaryczne domysły - niepełne i niedokończone. Tej obcości fenomenu śmierci przeciwstawiam - jako malarz abstrakcjonista - obce mi przedstawienia figuratywne.

Prawie sto lat temu szlachetny hochsztapler Gurdżijew nauczał swych uczniów w Moskwie, jak rozpoznawać ludzi przytomnych, "żyjących" od "śpiących". Według niego niektórzy budzą się jedynie w chwili śmierci - na ten kruchy moment przerażenia.

wszystkie prace mają wielkość 100 x 70 cm; 2003


Sławomir Marzec

Ur. 1962, dyplom z malarstwa ASP Warszawa w 1986 r., Maisterschule Diploma Kunstakademie w Dusseldorfie w 1988r.; od 1988 pracuje na wydziale malarstwa ASP Warszawa; od 2003 Profesor KUL; stale publikuje m.in.w "New York Art Magazine", "Contemporary", "Exit", "Kresy".

Wybrane wystawy indywidualne:
1983 - Pracownia Dziekanka Warszawa
1984 - Galeria Promocyjna Warszawa, Studio Kontakt Poznań
1985 - "Zakład Remont" Warszawa, Pracownia Dziekanka Warszawa
1986 - Galeria "po" Zielona Góra, Galeria Promocyjna Warszawa
1988 - Kunstakademie Dusseldorf
1989 - Galeria Stara BWA Lublin
1990 - Galeria Młodych Warszawa, Galeria Rzeźby Warszawa
1991 - Galeria Promocyjna Warszawa, BWA Lublin
1991 - Galeria Laboratorium CSW Zamek Ujazdowski Warszawa
1992 - Galeria Biała Lublin, Międzynarodowe Centrum Sztuki Poznań
1993 - Kuchnia Galeria Rzeźby Warszawa, Galeria Grodzka Lublin
1994 - BWA Sandomierz, Galeria Labirynt Lublin
1995 - Cenrtum Rzeźby Polskiej Orońsko
1996 - Galeria '72 Chełm
1997 - Galeria Kronika Bytom, Galeria Grodzka Lublin
1998 - Galeria Dziekanka Warszawa, Galeria Rzeźby Warszawa
1999 - Galeria Stara BWA Lublin, Galeria 3a Warszawa
2000 - Galeria 267 Łódź
2002 - Galeria Kuchnia SBWA Warszawa
2003 - Galeria Miejska Łódź, Galeria Stara BWA Lublin
2004 - Galeria XXI Warszawa, Galeria r Poznań, Galeria "Kaplica" CRP Orońsko

Wybrane wystawy zbiorowe:
1985 - I Biennale Sztuki Nowej Zielona góra
1986 - "What Now" Galeria EL Elbląg, Kunstation Kleinsassen
1987 - II Biennale Sztuki Nowej Zielona Góra
1988 - "Świeżo malowane" Zachęta Warszawa, Międzynarodowe Seminarium Sztuki CSW Zamek Ujazdowski Warszawa
1989 - Art Meeting Kazimierz Dolny, "EKO-ART" oraz "Poruszania - myśli - ..." CSW Zamek Ujazdowski Warszawa
1990 - Galeria K 1607 Ravenstein, Galerie in der Fabrik Nurtingen, "Spotkanie" BWA Lublin, Galeria Guido de Spa Amsterdam
1991 - "Niech żyje sztuka" BWA Szczecin, Galeria Rzeźby Warszawa
1992 - Kolekcja 1- CSW Zamek Ujazdowski W-wa, "Miejsca nie miejsca" CRP Orońsko "5362m" Mosina
1993 - "Relacje odwrotne" Galeria "Nad Wisłą" Toruń, "Struktura i znak" Galeria '72 Chełm
1994 - "Krajowa wystawa malarstwa młodych" BWA Wrocław, "Czterej artyści" Arsenał BWA Poznań, "Ars Baltica" Skaraborg, "Artyści Galerii-Galeria Artystów" BWA Sandomierz, "Inne Przestrzenie" Galeria ASP W-wa
1995 - "Ars Baltica II" Skaraborg, "Znaki Czasu" Museum Modern Art Hunfeld, "5362m II" Mosina
1996 - "Obiekt Sztuki" BWA Sandomierz, "Rzeźba lat 80-tych" CRP Orońsko, Vardo-Seminary Foundation Sztokholm
1997 - Galeria ASP Warszawa, "Inne wymiary" KRAA Zielona Góra,
1998 - "Wyzwanie" - Galeria ASP Warszawa, Galeria 72 Chełm, "Polska abstrakcja analityczna"BWA Wrocław, "Stobewa" Munchenbryggier Sztokholm
1999 - "Bieżące praktyki..." CSW Zamek Ujazdowski warszawa, "Extreme..." Gallery X Nowy Jork, "Sympozia Malby" Oravska Galeria Dolny Kubin, Socrates Sculpture Park Nowy Jork
2000 - Pardo Gallery Nowy Jork, Galeria '72 Chełm
2001 - Art/Omi USA, "Język geometrii" CRP Orońsko
2002 - "W kręgu geometrii" CRP Orońsko, "Dangerous Encountering" Vardo Faundation WSH Pułtusk, "Dziesięciolecie" Galeria Kronika Bytom, "Światło" Galeria EL Elbląg, BWA Olsztyn
2003 - "Spod znaku geometrii" Galeria ASP Łódź, "Światło" i "Sztuka III RP" CRP Orońsko, Muzeum w Kazimierzu Dolnym
2004 - "Nic podobnego" Galeria Grodzka BWA Lublin
2004 - "Język geometrii" BWA Katowice, BWA Olsztyn, Arsenał Poznań; "Malewicz w Polsce" Arsenał Białystok, "Bunt i powinność" Zachęta Warszawa, Międzynarodowe Biennale Łódź, "Postawy" Galeria DAP Warszawa

Prace w zbiorach m.in.: CSW Zamek Ujazdowski Warszawa, Museum Modern Art Hunfeld, Galeria'72 Muzeum Okręgowe Chełm, BWA Sandomierz, CRP Orońsko, Art/Omi Foundation USA.