OLA KUJAWSKA
"mieć skorupę i piękny pozór"

Bałtycka Galeria Sztuki w Ustce

wernisaż: 16 października 2009, godz. 18:00
Wystawa będzie czynna do 16.11.2009.

1l IMG_4779 IMG_4781 IMG_4788 IMG_4791 IMG_4794 IMG_4796 IMG_4797 IMG_4799 IMG_4805
IMG_4806 IMG_4807 IMG_4817 IMG_4818 IMG_4819 IMG_4824 IMG_4829 IMG_9107 IMG_9113 IMG_9116
IMG_9118 IMG_9119 IMG_9121 IMG_9142 IMG_9146 IMG_9151 IMG_9152 IMG_9153 IMG_9155 IMG_9158

OLA KUJAWSKA
W 2001 Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Mieszka i pracuje w Berlinie.
Tworzy instalacje, obiekty, fotografie oraz rysunki.
Zajmuje się przestrzenią, czasem i byciem.
Uczestniczy w wystawach w Polsce, Niemczech, Korei Pd. i Japonii.
Jest kuratorem międzynarodowych wystaw w Osace i Berlinie.


Fryderyk Nietzsche
"Tako rzecze Zaratustra"
-O duchu ciężkości-

(...) Lecz człowiekowi samego siebie tylko dźwigać jest ciężko! Jako, ze zbyt wiele obcego władował na swoje barki. (...)

Nawet niejedna rzecz własna jest ciężka do dźwigania! A wiele wewnętrznego w człowieku jest niczym ostryga: wstrętne, śliskie i trudne do uchwycenia - tak to szlachetna skorupa ze szlachetnymi ozdobami orędować musi.

I tej jeszcze sztuki należy się nauczyć:
Mieć skorupę, piękny pozór i mądra ślepotę!

Tysiąckrotnie zawodzi co do człowieka i to, że niejedna skorupa bywa pospolita i smutna, i przy tym zanadto skorupą. (...)


Wokół pracy Oli Kujawskiej

Ola Kujawska rozumie i czuje przestrzeń, świadoma jest faktu, że przestrzeń jest przedmiotem dla rozumu, zmysłów oraz duszy.
W swej pracy wyznacza ona monitorowaną dynamiczną przestrzeń, w jakiej porusza się odbiorca.

Możliwa staje się zdolność dokonania zmian w perspektywie oraz w obrazach z innego poziomu, powoli zyskując świadomość możliwych transformacji.
Ta świadomość może skłonić partycypanta akcji do innego wyboru - może on skupić uwagę na doświadczeniach estetycznych, światopoglądowych, ale może też pozyskać świadomość kontroli oraz odpowiedzialności.

W świecie fragmentów, w świecie, który nie jest doświadczany jako zamknięta całość, gdzie fragmenty często nie pasują do siebie (to my łączymy je w naszej wyobraźni w całość i nadajemy sensy), praca Oli Kujawskiej przybiera formę takiej artystycznej ekspresji, w której jednym z najważniejszych celów jest KOMUNIKACJA, co jest triumfem dzieła sztuki nad izolacją i zamknięciem się.

Współczesne działania artystyczne posiadają charakter postępującej dematerializacji dzieła, w których multimedialność jest środkiem do zwielokrotnienia związków odbiorcy - partycypanta z doświadczanym dziełem oraz artystą.

Działanie artystyczne w ujęciu Oli staje się przestrzenią, w jakiej odbiorca rozpoznaje i może określić swoją tożsamość i związki w komunikacji z innymi interaktorami oraz posiada odpowiedzialność za kształt przeżycia artystycznego.

Ola powołuje nową przestrzeń, w której istnieje równocześnie świat realny i wirtualny. Zjawisku wielości światów towarzyszy osobny aspekt - tymczasowość. Tymczasowość może zyskać potencjalną możliwość przedłużenia istnienia wkraczając w sferę łączy internetowych - jeszcze jeden Świat. W rezultacie, współtworząc prace Oli Kujawskiej, budujemy w naszych umysłach obrazy rzeczywistości, które nakładają się na naszą wiedzę o świecie, ulegają przemianom, konfiguracjom, potrzebom ludzkim i ta gotowość do przemian, sądzę, jest najwyższą wartością pracy Oli Kujawskiej.

ad. Katarzyna Kujawska - Murphy
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

Poznań, październik 2009