14. Komeda Jazz Festival

13.11.2008, godz. 19:00, Bałtycka Galeria Sztuki w Ustce.


img_7553 img_7557 img_7561 img_7583 img_7599 img_7600
img_7603 img_7604 img_7605 img_7607 img_7611 img_7612