6 lipca 2001, godz. 22.00 Baszta Czarownic

pokaz video ZUZANNY JANIN

TAŃCZĄCA

(...) Tańcząca to film video będący zapisem ruchu tańczącego ciała,
Skacząca - ruchu ciała skaczącego na batucie. Czas ten w znacznym
stopniu, jeśli wogóle, jest niedostępny dla wzroku i widzenia. Jest
także czasem, który nie poddaje się w żadnemu ilościowemu mierzeniu
- jego jakość jest nieredukowalna do żadnej formy przestrzenności,
tym samym również do wizualności. Składają się na niego doświad-
czenia, które nie mogą mieć kinematograficznego charakteru ani też
nie dają siężadnej kinematograficznej formie podporządkować
- "forma jest tylko migawkowym ujęciem [procesu] zmiany"ibid., s. 200. Czas
przeżyty/przeżywany to "pozbawiony kształtu przepływ". Poza oko
kamery może wyprowadzić jedynie "przedjęzykowe ujęcie płynnej,
twórczej rzeczywistości"ibid., s. 200 - jeszcze jeden aspekt
nieobecności postaci kierowcy w Mojej drodze. (...)

Marek Goździewski "Wokół każdego Tutaj toczy sie kula Tam"
- fragment z katalogu "Zuzanna Janin"

O wystawie "Moja Pamięć"
Sebastian Wisłocki o Zuzannie Janin w Gazecie Wyborczej - 08.06.2001
Sebastian Wisłocki o Zuzannie Janin w Gazecie Wyborczej - 02.07.2001