Marek Jakuszewski

WRZECIONO CZASU

7 października - 13 listopada 2005 - Baszta Czarownic

  Wrzeciona czasu - to cykl zapoczątkowany w 2002 roku . Na który składają się różne elementy, ceramika, szkło, obrazy malowane piaskiem ...

Każdy los jest sumą informacji, emocji, doświadczeń. Każde pamiętanie jest inne.
W mojej sztuce, budowanej ze znaków i symboli, opowiadam o czasie.
Tym osobistym, na który składają się momenty, błyski zapamiętanych chwil.

Galeria to przestrzeń wypełniona przedmiotami.
Obiekty przemieniają neutralną przestrzeń w miejsce, czyli coś istotnego coś co nie jest obojętne. Sztuka stwarza miejsce, które skłania do zatrzymania i namysłu.
Każdy obiekt zbudowany z materii, gliny, porcelany, szkła poza cała symboliką mówi sam o sobie.

Kiedyś to był piasek na brzegu oceanu, po którym jakieś 400 milionów lat temu pierwsze zwierzęta wypełzły na ląd.
Ręka nadaje glinie kształt, wbrew ogólnej tendencji materii dążącej do rozpadu, wbrew czasowi.

Forma staje się śladem woli.

Znaki stają się symbolami.

Trójkąty - są symbolem światła , zbudowane ze szkła są światłem.

Kwadraty - są symbolem materii, zbudowane z porcelany i gliny są materią.

Wrzeciona - są symbolem czasu, z dźwiękiem tykających zegarów są czasem


Marek Jakuszewski

"...Oglądając wystawy Marka Jakuszewskiego mamy wrażenie, że autor podejmuje wysiłek kreowania świata wewnętrznego, niejasnego dla siebie, raczej odczuwanego nie dającego się jednoznacznie skomentować.
W oglądanych kompozycjach subtelności materii i barwy SA czynnikiem decydującym o wymowie dzieła, stanowią rys indywidualny, a treści literackie odchodzą na plan dalszy. Kształt i materia oraz dziwne znaki na wielu obiektach stanowią swoisty szyfr, wywołujący atmosferę tajemnicy a wzajemne relacje kształtów tworzą osobliwa poetykę dziwnych znaczeń. Artysta tworząc formy przestrzenne prowadzi z samym sobą ciągły dialog’ dając wyraz wewnętrznego niepokoju. Chce podzielić się swymi odczuciami i emocjami.
Stawia pytania, na które wie, że nie otrzyma odpowiedzi.
Twórczość Marka Jakuszewskiego jest dyskretna skierowana na własne przemyślenia i doświadczenia, jest wyrazem skupienia i spokoju ma cechę osobistej wysublimowanej poetyki pisanej językiem plastyki."

Prof. Jan Gawron fragment recenzji


Oglądanie prac Marka Jakuszewskiego wymaga spokoju i ciszy, by nic nie zakłócało kontaktu z myślą autora.. Ujawnia się wtedy wewnętrzna duchowa strona prac artysty. Wyczuwa się jego wrażliwość i wyobraźnię, a zwłaszcza stan emocjonalny czy napięcie twórcze.
Trzeba być artystą, by nadać lepionej glinie kształt, a przy pomocy ognia tchnąć w przedmiot życie.
Świat autora zamyka się, co prawda w tworzonym obiekcie, ale szczególnego znaczenia nabierają one zestawione ze sobą, odpowiednio ułożone w określonej przestrzeni. Pokazany zostaje wtedy swoisty dialog form. Jakuszewski z dużym wyczuciem wyznacza im miejsca-wytważając odpowiedni nastrój wnętrza. W obecnym żyjącym w pośpiechu i hałaśliwym świecie, opanowanym przez wrzaskliwa sztukę reklamy, twórczość Jaku szewskiego jest wyciszona.
Autor stara się nadać poszczególnej pracy czy całemu zestawowi swoista symbolikę odwołując się do skojarzeń, do tradycji, do zapamiętanych zdarzeń. Z mroku pamięci wydobywa te wartości, które maja dla niego szczególne znaczenie.......

Prof. Grzegorz Pabel fragment recenzji.Marek Jakuszewski
Urodzony 1964 r. w Poznaniu.
1986 - 1991 studia w poznańskiej ASP.
1991 - dyplom w zakresie rysunku w pracowni prof. Izabelli Gustowskiej.
1988 - wyróżnienie na FAMIE w Świnoujściu.
1992 - stypendium artystyczne miasta Hannover.
1993 - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Czasu Kultury".
Adiunkt pracowni malarstwa w architekturze i urbanistyce prof. Jana Gawrona.
Od 1989 współpraca z Galerią ON .

Prace w zakresie malarstwa, ceramiki, rysunku, książki artystycznej, poezji.
Realizacje w architekturze - witraże, ceramika.

wystawy indywidualne:
1989
- " Rysunki " - Galeria Kont, Lublin
- " Droga " - Galeria ON, Poznań
1991
- " Miejsce początku " Aula ASP Poznań
- " Dead can dance " - Galeria ON Poznań
1992
- " 366 magicznych dni " - Galeria ON Poznań
1993
- " Podróże " - Galeria ON Poznań
- " Czas snu " - Galeria ON Poznań
1996
- " Kwiaty, drzewa, księżyce " - Galeria Marcina, Poznań
1996
- " Duch i materia sztuki " - ASP Poznań
- " Czas " - Galeria ON Poznań
1998
- " Warstwy Świata " - Galeria Design BWA Wrocław
1999
- " Łodzie Świata " - Galeria ON Poznań
2000
- "Wyspy pamiętania" - Galeria Promocyjna PKO BP Poznań
2001
-"Wahadło - przypomnienie" Galeria MBWA Leszno
2002
-"Wrzeciono czasu" Muzeum Akademii Sztuk Pięknych Wrocław

wystawy zbiorowe:
1988
- "Kiedy zima skończy się" - Poznań
1989
- "Manifestacja młodej sztuki " Jarocin
1989
- "Troszeczkę słońca, troszeczkę księżyca" - Galeria ON Poznań
1991
- "Czaińska, Jakuszewski, Mazur, Sobczak "- BWA Piła
1992
- V Międzynarodowe Triennale Rysunku - Wrocław
- " Dyplom " - BWA Sopot
1993
- " Inna Książka " - Galeria ON Poznań
- 14 polskich artystów w Izraelu- Muzeum Yad-Labanim, Tell Aviw, Izrael
1994
- " Drobne Narracje" Galeria Miejska Arsenał Poznań
- " Gast - Statte" - Frankfurt n. Odrą Niemcy
1995
- " Words" - Aspex Galery Portsmouth Wielka Brytania
1996
- " Signed, Seald, Sold" - Międzynarodowe Centrum Sztuki Poznań
1998
- XXII Międzynarodowe sympozjum " Porcelana inaczej” - Wałbrzych
1999
- XXIII Międzynarodowe sympozjum „Porcelana inaczej " – Wałbrzych (wystawy Muzeum Okręgowe w Wałbrzychu / Galeria Ceramiki i Szkła, BWA Wrocław / Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała)
2000
- "Izotop 2000" - Galeria EL Elbląg
- "Gry" - Galeria Przedmiotu BB, Kraków
-Xll Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki Litwa
2001
-"Prezentacje" Galeria Arsenał Poznań
2003
- „Ceramika z Poznania” Muzeum Narodowe Poznań
- „Kolekcja” ASP Poznań
- „Henk Kuizenga 70 jaar” Galeria De Valk Harlingen Holandia.
2004
-Plener malarski Osieki