Jacek Jagielski
TRYPTYK

Baszta Czarownic

Wernisaż: 16 stycznia 2009, godz. 17:00.
Wystawa będzie czynna do 11.02.2009.

img_3887 img_3888 img_3894 img_3895 img_3898 img_3901 img_3903 img_3906 img_3907 img_3908 img_3942
img_3909 img_3910 img_3911 img_3917 img_3918 img_3920 img_3921 img_3922 img_3923 img_3924 img_3943
img_3925 img_3926 img_3927 img_3929 img_3930 img_3931 img_3941 img_3935 img_3937 img_3940 img_3947

Jacek Jagielski w latach 1978 - 84 studiował w PWSSP w Poznaniu. Uzyskał dyplom w zakresie rzeźby i rysunku. W 1984 roku był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Obecnie, piastując funkcję prorektora ASP w Poznaniu, pracuje w macierzystej Uczelni na stanowisku profesora zwyczajnego, prowadząc Pracownię Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą. Jacek Jagielski zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, tworzy realizacje przestrzenne o konstrukcji klarownej, w wyznaczonym sobie wymiarze artystycznym. Realizowane prace - zdominowane przez wielorakie związki człowieka, postrzegane w kategoriach personalnego czasu i pamięci, zawierające znamiona wewnętrznej wrażliwości autora - skłaniają do indywidualnej refleksji.
Tworzywem i materią są występujące w nich elementy naturalne - takie jak kamień, czy ptasie pióro - obok zastosowanych, tradycyjnych surowców rzeźbiarskich, tj. drewno, brąz, ceramika. Często w jego pracach zawarty jest element ruchu, współtworzący nie tylko sferę wizualną ale odnoszący się do napięcia i emocji chwili - wyraża specyfikę upływu, trwania oraz przemijania. Za tym wszystkim w pracach Jagielskiego kryje się człowiek z jego problemami, oczekiwaniami, marzeniami, rozterkami i intymnym wnętrzem. Prace wielokrotnie odnoszą się do miejsca, w które je wpisuje i z którym współtworzą integralną całość. Obszary, które artysta prezentuje i których "dotyka" są jego - indywidualne i własne - lecz przez kreowane obiekty mogą docierać do każdego z nas. Jego dorobek cechuje różnorodność form i zróżnicowanie skali - od drobnych, niewielkich utworów, po duże założenia przestrzenne - jednakże wszystkie one niosą zamierzone przez niego przesłanie, zawsze czytelne, o dużej sile wewnętrznej ekspresji.

Aleksandra Sobiecka