Annemarie Frascoli

Splatanie i tkanie jest początkiem myśli....
Das Verflechten und Verweben ist der Anfang des Denkens......

wernisaż: 27.05.2011, godz. 17:00
Baszta Czarownic, Słupsk, Al. F. Nullo 8
wystawa czynna do 26.06.2011

annemariefrascoli_39 annemariefrascoli_40 img_4203 img_4204 img_4205 img_4206 img_4207 img_4208 img_4209
img_4210 img_4211 img_4212 img_4217 img_4218 img_4219 img_4221 img_4222 img_4223
img_4226 img_4227 img_4228 img_4229 img_4231 img_4232 img_4234 img_4235 img_4236
img_4238 img_4240 img_4241 img_4243 img_4244 img_4245 img_4246 img_4248 img_4253
img_4254 img_4259 img_4260 img_4261 img_4262

Annemarie Frascoli jest artystką od wielu lat funkcjonującą pomiędzy Polską a Szwajcarią. Stąd też większość jej wystaw i projektów miała miejsce w dwóch szczególnie bliskich jej miastach - w Krakowie i Zurychu. Artystka, którą kiedyś jeden z krytyków określił jako "kolekcjonerkę śladów", często wykorzystuje nietypowo zestawione ze sobą media - np. papier, drewno czy fotografię. Jej realizacje, jak się wydaje, są jednak w istocie "splataniem i tkaniem myśli". Frascoli uprawia bowiem coś w rodzaju fantazmatycznej archeologii, dzięki której usiłuje dotrzeć do tożsamości zarówno użytego materiału jak i nurtującej ją idei. Jej najnowszy - przygotowywany dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej projekt bazuje przede wszystkim na fotografii. Artystka zaprezentuje prace wykonane w oparciu o wykonane przez siebie lub znalezione fotografie, które wcześniej poddawała wielokrotnym zabiegom przetwarzania, powiększania i miksowania elementów. Co interesujące - Frascoli, opierając się na cyfrowym bądź analogowym zdjęciu, bada sferę reprezentacji i obrazowania, posługując się w tym celu najbardziej prostymi i manualnymi metodami. Pojawiający się na jej pracach efekt drukarskiego rastra nie jest więc uzyskany w drodze cyfrowej obróbki, lecz powstaje dzięki niezwykle żmudnej i pracochłonnej pracy. Ten rodzaj procedury sytuuje artystyczne realizacje Annemarie Frascoli w kontekście wielowiekowej tradycji dawnych rzemieślników i iluminatorów. W tym też sensie prace artystki są zarówno ilustracjami "śladów" jak i konstruowaniem map wyobrażeniowych odtwarzających i kreujących miejsca (i ludzi) rozpiętych w czasie oraz przestrzeni.

Roman Lewandowski


Annemarie Frascoli - urodzona w Zurychu, Szwajcaria. Studia w Zurychu i Warszawie (ASP). Zajmuje się tworzeniem form artystycznych korzystając z różnych technik wykonania. Autorka wielu wystaw indywidualnych w Polsce i za zagranicą.

wybrane wystawy:
2010 - art Karlsruhe, Zürich
2009 - Galerie art station isabella lanz, "Versiegelte Zeit", Zürich
2009 - Galeria Mieszkanie23, "Schwimmhäute", Krakau
2008 - Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
2006 - Galeria art station isabella lanz, "Schattentäler", Zürich
2004 - Galerie ZPAP, "Froschkönig", Kraków
2003 - Galeria "Otwarta Pracownia", "Fair is Foul and Foul is Fair", Kraków
2003 - Galeria ZPAP, "Time Consumed by Fire", Kraków
2001 - Galeria Grodzka, Lublin;
2001 - Galeria Sztuki Współczesnej, Myślenice,
2001 - Otwarta Pracownia, Kraków;
2000 - Galeria ZPAP, Kraków;
1996 - Galeria Zimmermannhaus, Brugg, Szwajcaria;
1996 - Kunstforum Stallikon, Szwajcaria;
1996 - Stiftung Binz 39, Zurych;
1996 - Galeria BWA Zamość;
1996 - Galeria Pryzmat, Kraków;
1994 - Helmhaus, Zurych;
1993 - Galeria Agi Schoeningh, Zurych;
1992 - Galeria Zimmermannhauss, Brugg, Szwajcaria;
1991 - Galeria Labirynt, Lublin;
1991 - Galeria Rzeźby, Warszawa;
1990 - Galeria Agi Schoeningh, Zurych.