BLUE

Ignacy Czwartos
Wojciech Ćwiertniewicz
Jacek Dłużewski
Stanisław Koba
Piotr Lutyński
Maria Pyrlik
Grzegorz Sztwiertnia

Błękit przekracza ponurą geografię ludzkich ograniczeń.
Derek Jarman

wernisaż: 26 marzec 2010, godz. 18:00
Galeria Kameralna
Wystawa będzie czynna do 09.05.2010.

Wystawie towarzyszy projekcja filmu "Blue" Dereka Jarman.

W Bałtyckiej Galerii Sztuki w Ustce prezentowane są filmy Marii Pyrlik.

Kuratorzy projektu:
Grażyna Tereszkiewicz & Roman Lewandowski

czwartos_niebo czwartos_pejzaz_abstrakcyjny czwartos_polski_pejzaz_abstrakcyjny czwartos_zofia_z_maciejowskich_czeska dluzewski_iliada_gibraltarska dluzewski_iliada_gibraltarska1 koba_002_d koba_003_d lutynski_002_d lutynski_003_d
lutynski_006_d pyrlik_maria-_obrazy_na_scianach__nr_2 sztwiertnia_ojcowie_awangardy 6960 6961 6962 6963 6964 6965 6966
6967 6968 6969 6970 6971 6972 6974 6975 6976 6977
6979 6983 6984 6985 6986 6987 6988 6989 6990 6991
6992 6993 6994 6996 6999 7003 7004 7007 7008 7010
7011 7012 7014 7015 7018 7021 7023 7024 7025 7026
7027 6900 6903 6905 6906 6908 6909

Projekt wystawy "Blue" jest wizualną refleksją nad problematyką relacji zachodzących pomiędzy przestrzeniami widzialności i niewidzialności. Punktem wyjścia i inspiracją dla kuratorów stał się ostatni film zmarłego tragicznie w 1994 roku Dereka Jarmana - brytyjskiego reżysera, scenarzysty, pisarza i poety. "Blue" przez krytykę uznawany jest za jeden z najbardziej kontrowersyjnych, radykalnych i wstrząsających filmów w historii kina. To obraz, który w całości składa się z błękitnego ekranu, muzyki oraz głosów docierających zza planu. Narratorzy opowieści prowadzą rozważania na temat symboliki i skojarzeń związanych z tym kolorem. W filmie poza oscylującym błękitem oraz muzyką, pojawiają się osobiste i niekiedy bardzo intymne refleksje człowieka, który ślepnie i zdaje sobie sprawę, że wkrótce umrze. Ostatnim kolorem, który widział reżyser, był właśnie niebieski. Z drugiej strony - znamienny jest fakt, że kolor, który - wg Jarmana - ma symbolizować "kosmiczne siły życia" i jednocześnie "przekracza ponurą geografię ludzkich ograniczeń" - to właśnie błękit. Barwa ta symbolizuje duchowy aspekt istnienia; nawiązuje także w kulturze Zachodu do symboliki żywiołu powietrza. Ten para-filozoficzny potencjał znalazł swoją wizualną realizację w dziełach wielu współczesnych artystów, a twórczość Yves Kleina i jego "Antropometrie w błękicie" są tego jednym z najoryginalniejszych przykładów. Problematyka odwiecznej i nierozstrzygalnej sprzeczności pomiędzy fizyką i metafizyką oraz pogodzenie sfery widzialności z tym, co niewidzialne, znalazły swoje miejsce w twórczości wielu współczesnych artystów. Projekt "Blue" jest jedną z artykulacji tych poszukiwań.

Miejsca wystawiennicze:
Galeria Bielskiego Centrum Kultury, Bielsko-Biała - 05.03 - 15.03.2010
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk - 26.03 - 18.04.2010
Otwarta Pracownia, Kraków - maj 2010