"Alfabet sztuki" to warsztatowo-wykładowy projekt skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest uwrażliwienie i przybliżenie uczestników do sztuki współczesnej, zapoznanie się ze specyfiką pracy artystycznej i zachęcenie do samokształcenia w tym kierunku.

Program realizowany będzie na trzech płaszczyznach poznawczych, które zamykają się w hasłach:

 1. Wokół znaku
 2. Wokół przedmiotu
 3. Wokół metody

Zajęcia - dzięki akceptacji wszelkich form wypowiedzi - "wymuszać" mają działania własne, wyzwalać inwencję twórczą i poszukiwanie indywidualnej formy wypowiedzi. Poprzez próby własnej kreacji prowadzący oswaja uczestników z użyciem różnych środków ekspresji, narzędzi i materiałów. Co zmniejsza dystans uczestników warsztatów wobec warsztatu twórczego artysty. Spotkania te, ponadto mają zainspirować do zainteresowania sztuką, a następnie wyzwolić motywację do uzupełniania i pogłębiania wiedzy z historii sztuki, teorii widzenia, filozofii sztuki itp.
Bardzo ważną cechą projektu jest fakt, iż każdy uczestnik jest zachęcany do działania, a równoprawnie obok siebie mogą funkcjonować różne formy wypowiedzi (np. praca plastyczna obok manifestu).

Jednym z zadań planowanych warsztatów jest także uświadomienie ich uczestnikom roli dokumentacji w procesie twórczym i różnic pomiędzy aktem tworzenia a jego zapisem.
Integralną część projektu stanowić będą wykłady poruszające najistotniejsze zagadnienia sztuki współczesnej, prezentujące kierunki myślowe i tendencje na przestrzeni XX i XXI wieku.
Realizacja zadania rozłożona została na okres od września do grudnia 2008 roku.
W ramach realizacji zadania planujemy:

Szczegółowy harmonogram spotkań warsztatowych oraz wykładów:Warsztaty

22 - 24 września: Andrzej Ciesielski

Warsztat dla młodzieży - scenariusz ramowy:

PAPIER

img_2865 img_2866 img_2868 img_2869 img_2871 img_2873 img_2874 img_2875 img_2878
img_2884 img_2885 img_2887 img_2888 img_2890 img_2892 img_2894 img_2902 img_2903
img_2904 img_2905 img_2907 img_2908 img_2909 img_2910 img_2911 img_2917 img_2925
img_2926 img_2928 img_2929 img_2932 img_2935 img_2951 img_2956 img_2957 img_2958
29 września - 1 października: Ewa Zarzycka

WARSZTATY DLA MŁODZIERZY "KLUCZE DO SZTUKI"
(do faktów, zjawisk i procesów)

program wstępny

Cel:
Celem tych warsztatów jest przybliżenie ich uczestników do sztuki współczesnej
Uwrażliwienie na sztukę
Zapoznanie się ze specyfiką pracy artystycznej
Poznanie natury procesu twórczego
Przygotowanie do odbioru sztuki współczesnej
Zachęcenie do samokształcenia
Przygotowanie do samodzielnego poznawania i analizowania wydarzeń sztuki
Zainspirowanie do kreatywnego myślenia w życiu codziennym

 1. WOKÓŁ ZNAKU - ALFABET WIZUALNY
  KWADRAT KOŁO TRÓJKĄT - znaczenie i sens wizualny,symboliczny, magiczny trzech najważniejszych figur geometrycznych.
  SZCZEGÓLNA ROLA KWADRATU W HISTORII LUDZKOŚCI - w sztuce, urbanistyce, architekturze.
  Ćwiczenia w galerii - tworzenie wypowiedzi z użyciem kwadratu.
  Ćwiczenia w mieście - próba czytania miasta : jego sensu geometrycznego jego substancji duchowej, magicznej,historycznej
   
 2. WOKÓŁ PRZEDMIOTU - Ćwiczenia w odejściu od schematycznych wyobrażeń na temat przedmiotu.
  Próba odebrania przedmiotom przypisanych im funkcji i znaczeń.
  Próba przeniesienia przedmiotów w inny kontekst.
   
 3. WOKÓŁ METODY
  ĆWICZENIA DOKONYWANIA WYBORU I STOSOWANIA ODPOWIEDNIEJ METODY W PRACY TWÓRCZEJ ( MOTYW KREACJI )
  Ćwiczenia w wykonywaniu zapisu i opisu procesu pracy.
  Ćwiczenia w prezentacji efektów swej pracy.
  Problemy dokumentacji - ćwiczenia w porównywaniu wyników swej pracy i efektów dokumentacji.
  Ćwiczenia w odniesieniu do przykładów ze sztuki współczesnej.
  Ćwiczenia z odniesieniu do przykładów prac powstałych podczas warsztatów.
  Przykładowe tematy:
  • historia kwadratu
  • wszechobecny kwadrat
  • czytanie...
  • tworzenie alfabetu
  • zużyty alfabet
  • ten przedmiot to...
img_2997 img_3000 img_3001 img_3010 img_3012 img_3030 img_3036 img_3039 img_3045 img_3052
img_3053 img_3057 img_3062 img_3065 img_3066 img_3067 img_3068 img_3069 img_3070 img_3071
img_3073 img_3074 img_3075 img_3076 img_3077 img_3078 img_3079 img_3080 img_3081 img_3082
img_3083 img_3084 img_3085 img_3086 img_3096 img_3097 img_3101 img_3104 img_3107 img_3109
img_3112 img_3122 img_3123 img_3124 img_3126 img_3133 img_3135 img_3136
8 - 10 października: Sophie Jocz

Warsztaty skierowane są do licealistów Liceum Plastycznego oraz Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

Zajęcia warsztatowe mają na celu zapoznać z postawami używania video jako jednego z mediów sztuki współczesnej. Najlepszym sposobem jest skierowanie uwagi na metodę pracy, aby uczestnicy po warsztacie mogli sami pracować nad własnymi formami. Sophie Jocz proponuje warsztaty video, których celem jest uświadomienie uczniom możliwości jakie daje video i zachęcenie ich do działania.

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję użyć kamery jako pewnego rodzaju ołówka /narzędzia/. Ma to na celu podkreślenie, że inwencja jest podstawowym kluczem ekspresji.

Projekt opiera się na czterech zajęciach:

img_3184 img_3185 img_3186 img_3196 img_3205 img_3206 img_3211 img_3217 img_3220 img_3221
img_3222 img_3224 img_3225 img_3229 img_3231 img_3232 img_3234 img_3236 img_3237 img_3239
img_3240 img_3241 img_3242 img_3244 img_3245 img_3246 img_3248 img_3254 img_3262 img_3265
img_3270 img_3301 img_3302 img_3304 img_3305 img_3311 img_3313 img_3314 img_3317 img_3319
img_3320 img_3323 img_3325 img_3326 img_3328 img_3330 img_3331 img_3335 img_3337

15 - 17 października: Roma Nowak

Temat warsztatów "Mandala w przyrodzie" jako czysta forma przekazu, znaczenie symbolu, jego centrum, środka, siła przekazu kreski i koloru. Budowa na planie regularnym koła kwadratu, trójkąta z zachowaniem podziałów.

Roma Nowak
Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Dyplom w 1977 r. Na Wydziale Edukacji Artystycznej, aneks z rysunku w pracowni prof. Anny Tyczyńskiej. Studia Podyplomowe o kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pracuje jako pedagog szkolny od 19 lat prowadząc zajęcia plastyczne z młodzieżą.

img_3338 img_3339 img_3340 img_3341 img_3342 img_3343 img_3344 img_3345 img_3346 img_3347
img_3348 img_3349 img_3351 img_3352 img_3353 img_3354 img_3355 img_3356 img_3357 img_3358
img_3359 img_3360 img_3361 img_3362 img_3363 img_3365 img_3366 img_3367 img_3368 img_3369
img_3370 img_3371 img_3372 img_3373 img_3374 img_3375 img_3376 img_3377 img_3378 img_3379
img_3380 img_3381 img_3383 img_3384 img_3385 img_3386 img_3387 img_3388 img_3389 img_3390
img_3391 img_3392 img_3393 img_3394 img_3395 img_3396 img_3397 img_3398 img_3399 img_3400
img_3402 img_3404 img_3405

6 - 8 listopada: Maria Wrońska i Tomasz Niedziółka

Warsztaty prowadzone przez Marię Wrońską i Tomasza Niedziółkę z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, mają charakter spotkań, gdzie każdy z uczestników za pomocą jemu właściwych środków wyrazu, wprowadza pozostałych w odkrytą dla siebie przestrzeń.
Pierwszego dnia uczestnicy odnajdują miejsce swoich działań. Kolejny dzień jest czasem oswajania i zaznaczania miejsca. Dzień trzeci to wprowadzenie innych w wykreowany przez siebie obszar i dzielenie się z innymi swoimi doświadczeniami.
Tematy dla dwóch grup:
1 Tchnienie - to odnajdywanie i ożywianie obszarów niepamięci
2 Ja Biały - to uaktywnienie swego ja , zaznaczanie swojej obecności

img_3584 img_3585 img_3586 img_3587 img_3588 img_3589 img_3590 img_3591 img_3592 img_3593
img_3594 img_3595 img_3596 img_3597 img_3598 img_3599 img_3600 img_3601 img_3602 img_3603
img_3604 img_3605 img_3606 img_3610 img_3611 img_3612 img_3613 img_3616 img_3617 img_3618
img_3619 img_3620 img_3621 img_3622 img_3624 img_3625 img_3626 img_3627 img_3630 img_3631
img_3633 img_3634 img_3635 img_3636 img_3637 img_3638 img_3639 img_3640 img_3641 img_3644
img_3645 img_3646 img_3647 img_3648 img_3649 img_3650 img_3651 img_3652 img_3653 img_3654
img_3655 img_3656 img_3658 img_3663 img_3664 img_3665 img_3667 img_3668 img_3670 img_3671
img_3672

12 - 14 listopada: Jerzy Grzegorski

Warsztaty pt. "...jest w Tobie"
Celem warsztatu jest zmiana stereotypu i odczytywania wybranych słów - pojęć (np. piękno, lęk) poprzez działania artystyczne, zmieniające dotychczasowy sposób wypowiedzi i postrzegania "przestrzeni" (rzeczywistości) wokół nas.
W czasie trwania warsztatu, każdy z uczestniczących będzie miał możliwość indywidualnej interpretacji wybranych znaczeń i nazywanie ich przy pomocy środków plastycznych.

img_3674 img_3675 img_3677 img_3678 img_3679 img_3680 img_3681 038 039 042
050 051 054 057 058 067 068 072 073 075
078 107 108 113 114 118 120 123 124 125
126 128 129 131 132 134 137 139 142 143
144 145 148 151 152 154 155 156 157 158
161 162 163 165 175 181 188 194 195 197
199 200 201 202 203 204 205 206 216 217
218 223 224 225 227 228 233 235 242 245
249 250
Wykłady

3 października Paweł Susid - wykład pt. "Kiedyś obrazy będą mówić"

Paweł Susid (ur. 1952 w Warszawie) - malarz, rysownik, projektant i pedagog. Absolwent ASP w Warszawie. Debiutował w latach 80. Prace z tamtego okresu wpisują się w nurt nowej ekspresji, na jego pracach często pojawia się tekst z szablonu, hasła bezpośrednio zwracające się do odbiorcy na temat polityki, sztuki i życia codziennego. Jest twórcą takich dzieł jak: "Niektóre dawne formy do ciastek", "Mówię wam, tak wygląda wasze życie".


17 października Anna Tyczyńska - wykład pt. "W poszukiwaniu raju utraconego"

Problem "dziecka/dzieciństwa" w dzisiejszym świecie, dotyczy zarówno dziecka, jak również ludzi dorosłych, wiąże się z "postawą dziecka" wobec rzeczywistości i jest diagnozowany, zwłaszcza w społeczeństwach wysoko rozwiniętych jako zespół chorobowy - SPP, Syndrom Piotrusia Pana, Piotrusia Pana który jest ucieleśnieniem mitu o szczęściu i możliwości pozostania dzieckiem w wyimaginowanym świecie dzieciństwa.
Dlaczego chcemy pozostać dziećmi?
Co sprawia, że doroślejąc dzieciństwo staje się coraz bardziej kuszące, tak bardzo że nie chcemy go opuszczać?

W sztuce XX wieku znajdziemy wiele przykładów twórczości odnoszącej się do problematyki dzieciństwa, dzieciństwa postrzeganego szeroko i w różny sposób...
Dzieciństwo można pojmować nie tylko jako czas dorastania, etap w życiu ludzkim, ale jako cześć własnej - osobistej historii, część własnego "ja", dzieciństwo to także "raj utracony", marzenie które chce się zatrzymać na zawsze...
Bourgeois, de Saint Phalle, Murakami, Piccinini, Balthus, Bellmer, Libera, Sosnowska - to tylko kilka nazwisk artystów odnoszących się w swoich pracach do tematu dziecka/dzieciństwa.
W ramach wykładu chciałabym zaprezentować również kilka swoich prac, które nawiązują do problematyki dziecka - dziecka wewnętrznego, uwięzionego w naszej podświadomości.

Anna Tyczyńska
Pracuje w zakresie instalacji, fotografii i sztuki obiektu.
1985-1990 - studia w ASP w Poznaniu
1990 - dyplom z wyróżnieniem w zakresie malarstwa i rysunku w pracowniach prof. Jerzego Kałuckiego i prof. Wojciecha Mullera
od 1991 - pracuje na ASP w Poznaniu na Wydziale Edukacji Artystycznej
od 1994 - prowadzi magisterska pracownię rysunku na Wydziale EA-SZ
od 2008 - prowadzi XVI pracownię rysunku (na stanowisku prof. ASP)
Mieszka i pracuje w Sadach pod Poznaniem.

img_3406 img_3407 img_3408 img_3409 img_3410 img_3411 img_3412 img_3413 img_3414 img_3416

21 października Zbigniew Warpechowski - spotkanie autorskie

Performer, malarz, poeta, autor licznych publikacji o teorii performance i sztuki współczesnej. Wykonał scenografię do ośmiu filmów fabularnych, w tym czterech w reżyserii Grzegorza Królikiewicza.
Urodził się 10 października 1938 roku w Płoskach na Wołyniu (ZSRR). W latach 1956-1962 studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej, a w latach 1964-65 przez rok był studentem na Wydziale Form Przemysłowych w Akademii Sztuki Pięknych w Krakowie. Od 1985 roku jest członkiem Grupy Krakowskiej, a od 1986 roku należy do legendarnej Black Market - międzynarodowej grupy ośmiu performerów, występujących wspólnie dwa razy w roku na różnych kontynentach. Od 1992 roku współpracuje z galerią Zderzak w Krakowie. Mieszka i pracuje w Sandomierzu.
Zbigniew Warpechowski wykonał do tej pory ponad 250 performances w wielu krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej. Jego prace malarskie znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Warszawie i Wrocławiu, Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum w Koszalinie.

img_3418 img_3419 img_3420 img_3421 img_3423 img_3424 img_3425

23 października Piotr Krajewski - REWOLUCJE W SZTUCE NOWYCH MEDIÓW

Piotr Krajewski - krytyk, kurator i wykładowca, zajmuje się problemami współczesnej sztuki i kultury medialnej.
Współzałożyciel i dyrektor artystyczny WRO - Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów (od 1989) (http://wrocenter.pl), dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Telewizyjnej PRIX VISIONICA (2006) http://prixvisionica.pl.
Kurator wystaw w Polsce i za granicą. Autor licznych publikacji, redaktor książek "Od Monumentu do Marketu. Sztuka wideo i przestrzeń publiczna" (2005), "Obrazy Energetyczne Józefa Robakowskiego" (2007). Wspólnie z Violettą Krajewską twórca licznych programów poświęconych sztuce mediów zrealizowanych dla Telewizji Polskiej.
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej AICA, Polskiego Towarzystwa Estetycznego oraz rady artystycznej Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.
W latach 2005 - 2007 członek rady programowej projektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, obecnie szef zespołu programowego projektu Muzeum Współczesne Wrocław.
Stale wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim i na ASP w Poznaniu.
Mieszka we Wrocławiu.

img_3427 img_3431 img_3434 img_3435 img_3436 img_3437 img_3438 img_3439 img_3443 img_3444

14 listopada Sebastian Stankiewicz - "Myśl zmysłami, czuj rozumem"czyli jak daleko filozofia sztuki odeszła od praktyki artystycznej

"Myśl zmysłami, czuj rozumem", w ten sposób amerykański kurator Robert Storr sformułował ideę przewodnią weneckiego Biennale w 2007. Nic odkrywczego dla artystów i praktyków sztuki nie zawierało się w takim sformułowaniu tematu; ci którzy widzieli wystawę, nie zobaczyli na niej nic, co zmuszałoby ich do natężonego "rozumowania receptorami" lub "pojęciowego odczuwania", nic, co odbiegałoby od normalnych prezentacji sztuki współczesnej spotykanych poza Wenecją. Zamiast w praktykę artystyczną, idea Storra była wymierzona w wykrzywiony obraz sztuki w filozofii, która w dużym stopniu zasilana była i jest założeniami, kierującymi refleksję filozoficzną na temat sztuki w zupełnie inną stronę, niż zmierzała i zmierza praktyka artystyczna.
Uznanie zasadności wyzwania rzuconego przez Storra, wymaga krótkiego przeglądu przyczyn rozdźwięku między filozofią a sztuką oraz między estetyką, jako dyscypliną filozoficzną, a praktyką artystyczną, na przestrzeni ostatniego stulecia. Wykład będzie poświęcony krytyce filozofii i filozofii sztuki z perspektywy praktyki artystycznej; z jednej strony krytyce ogólnofilozoficznych założeń, które przyczyniły się do umniejszenia roli sztuki i estetyki w filozofii, z drugiej zaś, konsekwencji tych założeń: skrajnej subiektywizacji działań artystycznych, prób precyzyjnej demarkacji obszaru sztuki, fetyszyzacji wytworów artystycznych oraz "odcieleśnieniu" sztuki. Ten negatywny obraz zostanie zrównoważony pozytywną perspektywą w próbie odpowiedzi na pytanie: jakie warunki winna spełnić filozofia i filozofia sztuki (estetyka), aby uznać praktykę artystyczną, jako istotny sposób ludzkiego zaangażowania w rozumienie świata?
Sebastian Stankiewicz - historyk sztuki oraz filozof związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, wraz z żoną Beatą Stankiewicz prowadzi w Krakowie mieszkanie23, prywatne miejsce dla sztuki.

IMG_3706 IMG_3708 IMG_3710 IMG_3711 IMG_3716 IMG_3718 IMG_3719 IMG_3720 IMG_3721

koordynatorzy projektu:
Ewa Zarzycka
Maria Wrońska

Zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego